Scenarii ale intervenţiei în cadrul conflictului muncă-familie
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
238 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-01 14:38
SM ISO690:2012
PASCARI, Rodica. Scenarii ale intervenţiei în cadrul conflictului muncă-familie. In: Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology. 29-30 noiembrie 2018, Chisinau. Chișinău, Republic of Moldova: CEP USM, 2018, p. 31.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research 2018
Conferința "International Conference of Applied psychology"
Chisinau, Moldova, 29-30 noiembrie 2018

Scenarii ale intervenţiei în cadrul conflictului muncă-familie

Scenarios of intervention in the work-family conflict


Pag. 31-31

Pascari Rodica
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Intervenția presupune o acțiune dinamică ce contribuie la analiza sistemului, structurii și facto-rului uman în cadrul organizației. Implementarea unei strategii de intervenție este un element al schimbării și dezvoltării organizaționale ce necesită investiții de timp, bani și resurse umane. Ritmul accelerat al progresului tehnologic determină (re)evaluarea continuă a organizației, a rela-ției ei cu familia și cu sistemul de muncă al angajatului. Acest fapt a determinat interesul pentru analiza intervenției în cadrul conflictului muncă-familie. În acest articol vom analiza scenariile discursive identificate la angajații din Republica Moldova, pentru a explica prezența conflictului muncă-familie și care sunt elementele de intervenție în organizație. Intervenția presupune, frecvent, o restructurare prin schimbăriile pe care le propune. Atunci când se intervine, se face nu doar la nivel de structuri organizaționale, ci și la nivel de persoane. Respectiv, atunci când se intervine la nivelul postului, prin oferirea unui program flexibil sau a unui loc de muncă flexibil angajatului, acest fapt va determina armonizarea relației dintre muncă și familie. De asemenea, în cadrul articolului vom încerca să identificăm și anumite strategii organizaționale ce au drept scop echilibrarea raportului muncă-familie.

The intervention implies a dynamic action that contributes to the analysis of the system, struc-ture and human factor within the organization. Implementing an intervention strategy is an ele-ment of organizational change and development that requires time, money, and human resources. The accelerated pace of technological progress determines, (re) evaluates the organization's and its relationship with the employee's family and work system. This has prompted interest in analyzing intervention in the work-family conflict. In this article, we will analyze the discursive scenarios that are offered by Moldovan employees to explain the presence of the work-family conflict and the elements of intervention. Very often the intervention involves a restructuring by mens of the changes that it proposes. The intervention is done not only at the level of organizational structures, but also at the level of people. Therefore, a job created by offer the employee a flexible schedule and flexible job specifications, this fact will harmonize the relationship between work and family. In the article we will also make an attempt to identify some organizational strategies that aim to harmonize the relationship between work and family.

Cuvinte-cheie
intervenție, conflict muncă-familie, scenarii, strategii,

intervention, work-family conflict, Strategies, scenarios