Unele aspecte privind derapajul de la statul de drept
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
148 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-02 11:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.13 (120)
Виды и формы права. Направления в теории права (557)
SM ISO690:2012
PÎRŢAC, Grigore; PASCALU, Ina. Unele aspecte privind derapajul de la statul de drept. In: Vector European. 2018, nr. 1, pp. 40-43. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Unele aspecte privind derapajul de la statul de drept

Some aspects of skewing from the rule of law


CZU: 340.13
Pag. 40-43

Pîrţac Grigore, Pascalu Ina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2019


Rezumat

Bariera cea mai importantă în calea unor sancţiuni la adresa statelor membre, care să aibă drept fundament nerespectarea principiilor statului de drept este chiar o prevedere din Tratatul privind Uniunea Europeană : «Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum şi identitatea lor naţională, inerentă structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale» (art. 4, alin. 2). Aceasta înseamnă că Uniunea Europeană nu poate interveni în politica statelor membre şi nici în felul cum este aplicată sau revizuită Constituţia unui stat membru. Dacă nu ar exista o asemenea prevedere, Uniunea Europeană ar intra în categoria statelor federale, ori deocamdată nu există un consens în această direcţie.În acest context, Uniunea Europeană se află prin urmare într-o situaţie destul de dificilă - îi lipsesc mecanismele eficiente de sancţionare a derapajelor de la statul de drept dar, dacă ar avea aceste mecanisme, ar trebui să avanseze într-o direcţie ce nu este încă împărtăşită pe scară largă de cetăţenii săi.

The most important barrier to sanctions against Member States, which is based on non-compliance with the principles of the rule of law, is even a provision of the Treaty on European Union: "The Union respects the equality of Member States in relation to the Treaties and their national identity, inherent in their fundamental political and constitutional structures "(Article 4, paragraph 2). This means that the European Union can not intervene in the policy of the Member States nor in the way the Constitution of a Member State is applied or revised. Unless such a provision exists, the European Union would fall into the federal states, or there is no consensus in this direction. In this context, the European Union is therefore in a rather difficult situation - it lacks effective mechanisms to punish the rule of law skirmishes, but if it had these mechanisms, it should move in a direction that is not still widely shared by its citizens.

Cuvinte-cheie
stat de drept, termen, independența justiției, principii, stat, Guvern, deputaţi, Uniunea Europeană, legi, derapaje, partidele, standarde, mecanisme, etc,

state of law, term, independence of justice, principles, state, government, deputies, European Union, laws, skews, parties, standards, mechanisms, etc