Producţia grâului durum de toamnă în funcţie de îmbinarea unor elemente tehnologice şi a condiţiilor climaterice
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
705 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-26 09:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.11:631.5 (58)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (681)
Агротехника (1239)
SM ISO690:2012
PALADI, Nicolae, BURDUJAN, Victor, MELNIC, Angela. Producţia grâului durum de toamnă în funcţie de îmbinarea unor elemente tehnologice şi a condiţiilor climaterice. In: Agronomie şi ecologie, 9-11 octombrie 2013, Chişinău. Chişinău: Centrul editorial UASM, 2013, Vol.39, pp. 310-314. ISBN 978-9975-64-250-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Agronomie şi ecologie
Vol.39, 2013
Simpozionul "Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective"
Chişinău, Moldova, 9-11 octombrie 2013

Producţia grâului durum de toamnă în funcţie de îmbinarea unor elemente tehnologice şi a condiţiilor climaterice

CZU: 633.11:631.5

Pag. 310-314

Paladi Nicolae, Burdujan Victor, Melnic Angela
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2019


Rezumat

 The purpose of our experiments was to study the role of sowing time and density on the degree of plants‘ wintering, formation of their productivity elements and average yield (kg/ha) as well as the quality of winter durum wheat grains. Depending on the climatic conditions of the Republic of Moldova the yield of winter durum wheat in the unfavorable years was of 674-2763kg/ha, in the less favorable years -1380-5680 kg/ha, and in the favorable years - 1652-6050 kg/ha. The highest quality of winter durum wheat (according to the protein and gluten content in grains) was recorded by Hordeiforme 335 and Delfin varieties sown in late and acceptable terms with the density of 4,5 and 6,5 million germinating seeds/ha, using the peas and vetch as forerunner plants.

Cuvinte-cheie
Density, forerunner plant, gluten content, Protein content, term, triticalе, Yield