Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
573 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-29 13:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (598)
Литература на балканских романских языках (1988)
SM ISO690:2012
TUDURACHI, Ligia. Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul. In: Philologia, 2019, nr. 1-2(301-302), pp. 109-127. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul

Manners of `collective literature` in the literary circle from `Sburătorul`

CZU: 821.135.1.09

Pag. 109-127

Tudurachi Ligia
 
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca
 
Disponibil în IBN: 1 mai 2019


Rezumat

An applied analysis based on the literary sociability model which is typical of the literary circle from `Sburătorul` (1919-1943) allowed us the realization, in the massive literary production of the group, of a selection of the texts that describe the lifestyle and the shared existence of the group members in the ambience of Lovinescu`s apartment. The classification of these texts highlighted the major difference between two structural methods of the collective literature. If the collective writing, is mildly illustrated in `Sburătorul` in relation to other literary communities (the avant-gardes, for example), the production which exploits `the collective enunciation` (Anthony Glinoer, Vincent Laisney, 2013) is rich and varied.

O analiză aplicată pe modelul de sociabilitate literară caracteristic cenaclului de la Sburătorul (1919-1943) ne-a permis realizarea, în masiva producție literară a grupului, a unei selecții a acelor texte care înscriu, într-un fel sau altul, modul de viață și existența împărtășită a membrilor grupului în ambianța apartamentului lovinescian. Ceea ce gruparea acestor texte a făcut mai apoi vizibilă a fost diferența majoră între două modalități de constituire a literaturii colective. Dacă primul dintre acestea, scrisul colectiv, e slab ilustrat la Sburătorul în raport cu alte comunități literare (cele avangardiste, de pildă), în schimb producția care exploatează „enunțarea colectivă” (Anthony Glinoer, Vincent Laisney, 2013) e bogată și variată.

Cuvinte-cheie
literary circle `Sburatorul`, collective writing, literary circle fiction, dedications,

cenaclu literar, Sburătorul, scris colectiv, ficțiune de cenaclu, dedicaţii

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Tudurachi, L.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, România</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Moduri ale &bdquo;literaturii colective&rdquo; &icirc;n cenaclul de la Sburătorul</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4300</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>literary circle `Sburatorul`</subject>
<subject>collective writing</subject>
<subject>literary circle fiction</subject>
<subject>dedications</subject>
<subject>cenaclu literar</subject>
<subject>Sburătorul</subject>
<subject>scris colectiv</subject>
<subject>ficțiune de cenaclu</subject>
<subject>dedicaţii</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>821.135.1.09</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-04-25</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>An applied analysis based on the literary sociability model which is typical of the literary circle from `Sburătorul` (1919-1943) allowed us the realization, in the massive literary production of the group, of a selection of the texts that describe the lifestyle and the shared existence of the group members in the ambience of Lovinescu`s apartment. The classification of these texts highlighted the major difference between two structural methods of the collective literature. If the collective writing, is mildly illustrated in `Sburătorul` in relation to other literary communities (the avant-gardes, for example), the production which exploits `the collective enunciation` (Anthony Glinoer, Vincent Laisney, 2013) is rich and varied.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>O analiză aplicată pe modelul de sociabilitate literară caracteristic cenaclului de la Sburătorul (1919-1943) ne-a permis realizarea, &icirc;n masiva producție literară a grupului, a unei selecții a acelor texte care &icirc;nscriu, &icirc;ntr-un fel sau altul, modul de viață și existența &icirc;mpărtășită a membrilor grupului &icirc;n ambianța apartamentului lovinescian. Ceea ce gruparea acestor texte a făcut mai apoi vizibilă a fost diferența majoră &icirc;ntre două modalități de constituire a literaturii colective. Dacă primul dintre acestea, scrisul colectiv, e slab ilustrat la Sburătorul &icirc;n raport cu alte comunități literare (cele avangardiste, de pildă), &icirc;n schimb producția care exploatează &bdquo;enunțarea colectivă&rdquo; (Anthony Glinoer, Vincent Laisney, 2013) e bogată și variată.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>