Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
575 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-29 13:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (598)
Литература на балканских романских языках (1988)
SM ISO690:2012
TUDURACHI, Ligia. Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul. In: Philologia, 2019, nr. 1-2(301-302), pp. 109-127. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul

Manners of `collective literature` in the literary circle from `Sburătorul`

CZU: 821.135.1.09

Pag. 109-127

Tudurachi Ligia
 
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca
 
Disponibil în IBN: 1 mai 2019


Rezumat

An applied analysis based on the literary sociability model which is typical of the literary circle from `Sburătorul` (1919-1943) allowed us the realization, in the massive literary production of the group, of a selection of the texts that describe the lifestyle and the shared existence of the group members in the ambience of Lovinescu`s apartment. The classification of these texts highlighted the major difference between two structural methods of the collective literature. If the collective writing, is mildly illustrated in `Sburătorul` in relation to other literary communities (the avant-gardes, for example), the production which exploits `the collective enunciation` (Anthony Glinoer, Vincent Laisney, 2013) is rich and varied.

O analiză aplicată pe modelul de sociabilitate literară caracteristic cenaclului de la Sburătorul (1919-1943) ne-a permis realizarea, în masiva producție literară a grupului, a unei selecții a acelor texte care înscriu, într-un fel sau altul, modul de viață și existența împărtășită a membrilor grupului în ambianța apartamentului lovinescian. Ceea ce gruparea acestor texte a făcut mai apoi vizibilă a fost diferența majoră între două modalități de constituire a literaturii colective. Dacă primul dintre acestea, scrisul colectiv, e slab ilustrat la Sburătorul în raport cu alte comunități literare (cele avangardiste, de pildă), în schimb producția care exploatează „enunțarea colectivă” (Anthony Glinoer, Vincent Laisney, 2013) e bogată și variată.

Cuvinte-cheie
literary circle `Sburatorul`, collective writing, literary circle fiction, dedications,

cenaclu literar, Sburătorul, scris colectiv, ficțiune de cenaclu, dedicaţii

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-76685</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019-04-25</cfResPublDate>
<cfVol>301-302</cfVol>
<cfIssue>1-2</cfIssue>
<cfStartPage>109</cfStartPage>
<cfISSN>1857-4300</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/76685</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Moduri ale &bdquo;literaturii colective&rdquo; &icirc;n cenaclul de la Sburătorul</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>literary circle `Sburatorul`; collective writing; literary circle fiction; dedications; cenaclu literar; Sburătorul; scris colectiv; ficțiune de cenaclu; dedicaţii</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>An applied analysis based on the literary sociability model which is typical of the literary circle from `Sburătorul` (1919-1943) allowed us the realization, in the massive literary production of the group, of a selection of the texts that describe the lifestyle and the shared existence of the group members in the ambience of Lovinescu`s apartment. The classification of these texts highlighted the major difference between two structural methods of the collective literature. If the collective writing, is mildly illustrated in `Sburătorul` in relation to other literary communities (the avant-gardes, for example), the production which exploits `the collective enunciation` (Anthony Glinoer, Vincent Laisney, 2013) is rich and varied.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>O analiză aplicată pe modelul de sociabilitate literară caracteristic cenaclului de la Sburătorul (1919-1943) ne-a permis realizarea, &icirc;n masiva producție literară a grupului, a unei selecții a acelor texte care &icirc;nscriu, &icirc;ntr-un fel sau altul, modul de viață și existența &icirc;mpărtășită a membrilor grupului &icirc;n ambianța apartamentului lovinescian. Ceea ce gruparea acestor texte a făcut mai apoi vizibilă a fost diferența majoră &icirc;ntre două modalități de constituire a literaturii colective. Dacă primul dintre acestea, scrisul colectiv, e slab ilustrat la Sburătorul &icirc;n raport cu alte comunități literare (cele avangardiste, de pildă), &icirc;n schimb producția care exploatează &bdquo;enunțarea colectivă&rdquo; (Anthony Glinoer, Vincent Laisney, 2013) e bogată și variată.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-04-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-04-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-62638</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-04-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-62638</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-62638-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-04-25T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Tudurachi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ligia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>