Tentative de codificare a limbii „moldovenești” (1926-1932)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
587 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-19 14:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’0 (6)
Балканские романские языки (1421)
SM ISO690:2012
CODREANCA, Lidia. Tentative de codificare a limbii „moldovenești” (1926-1932). In: Philologia, 2019, nr. 1-2(301-302), pp. 36-43. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Tentative de codificare a limbii „moldovenești” (1926-1932)

Attempts to code the „Moldavian” language (1926-1932)

CZU: 811.135.1’0

Pag. 36-43

Codreanca Lidia
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2019


Rezumat

The present article elucidates the unsuccessful efforts of the Linguistic Scientific Committee of the Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic (RASSM) (1926-1932). This committee was supported by the new linguistic policy of the Communist Party of USSR- the linguistic construction, meant to create the terminological vocabulary of the „Moldavian” language (a vocabulary which is totally different from the Romanian language) based on the spoken language and the Russian alphabet; the article reveals also the ways of forming the new terms, which were in fact artificially created through derivation, calque translation and transformations of the lexicon.

Articolul elucidează eforturile eșuante ale Secției Lingvistice a Comitetului Științific Moldovenesc din RASSM (1926-1932), comitet susținut de noua politică lingvistică a PC al URSS – construcția lingvistică, de a crea lexicul terminologic al limbii „moldovenești” (un lexic absolut diferit de cel al limbii române) pe baza graiului viu și a grafiei ruse; articolul relevă și căile de formare a noilor termeni, în esență artificiali, prin derivare, calchiere și relexicalizare

Cuvinte-cheie
codification, linguistic construction, derivation, calque, transformation of the lexicon.,

codificare, construcţie lingvistică, derivare, calchiere, relexicalizare

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-76675</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019-04-25</cfResPublDate>
<cfVol>301-302</cfVol>
<cfIssue>1-2</cfIssue>
<cfStartPage>36</cfStartPage>
<cfISSN>1857-4300</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/76675</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Tentative de codificare a limbii &bdquo;moldovenești&rdquo; (1926-1932)</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>codification; linguistic construction; derivation; calque; transformation
of the lexicon.; codificare; construcţie lingvistică; derivare; calchiere; relexicalizare</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The present article elucidates the unsuccessful efforts of the Linguistic Scientific Committee of the Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic (RASSM) (1926-1932). This committee was supported by the new linguistic policy of the Communist Party of USSR- the linguistic construction, meant to create the terminological vocabulary of the &bdquo;Moldavian&rdquo; language (a vocabulary which is totally different from the Romanian language) based on the spoken language and the Russian alphabet; the article reveals also the ways of forming the new terms, which were in fact artificially created through derivation, calque translation and transformations of the lexicon.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Articolul elucidează eforturile eșuante ale Secției Lingvistice a Comitetului Științific Moldovenesc din RASSM (1926-1932), comitet susținut de noua politică lingvistică a PC al URSS &ndash; construcția lingvistică, de a crea lexicul terminologic al limbii &bdquo;moldovenești&rdquo; (un lexic absolut diferit de cel al limbii rom&acirc;ne) pe baza graiului viu și a grafiei ruse; articolul relevă și căile de formare a noilor termeni, &icirc;n esență artificiali, prin derivare, calchiere și relexicalizare</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-04-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-04-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31839</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-04-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31839</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31839-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-04-25T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Codreanca</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Lidia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>