Modalități de implicare ale migranților în dezvoltarea și soluționarea problemelor Republicii Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
196 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-07 00:44
SM ISO690:2012
BĂTRÎNESCU, Veaceslav; GOROBIEVSCHI, Svetlana. Modalități de implicare ale migranților în dezvoltarea și soluționarea problemelor Republicii Moldova. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 468-471. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Modalități de implicare ale migranților în dezvoltarea și soluționarea problemelor Republicii Moldova


Pag. 468-471

Bătrînescu Veaceslav, Gorobievschi Svetlana
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2019


Rezumat

Din momentul în care Republica Moldova a ieşit din componenţa Uniunii Sovietice şi a devenit ţară independentă în 1991 ea a avut parte de un proces dureros de tranziţie spre democraţie. După 51 ani de administrare de tip centralizat, schimbările la nivel local se implementau cu greu, în special din motivul că mulţi cetăţeni şi reprezentanţi ai autorităţii locale au rămas împotmoliţi de moştenirea ce le-a rămas, manifestând indiferenţă faţă de participarea politică şi confruntându-se cu o lipsă considerabilă de cunoştinţe necesare pentru a pune în mişcare procesele democratice. Participarea şi dezvoltarea comunitară constituie fenomene relativ noi pentru Republica Moldova. După decenii în care am fost obişnuiţi cu gândul că ceea ce se întâmplă peste gardul gospodăriei noastre ţine de competenţa altora care vor veni şi vor rezolva problemele comune, începem, încet, să conştientizăm valoarea efortului personal în asigurarea prosperării individuale şi comunitare. Noua mentalitate îşi croieşte drum pe măsură ce obţinem cunoştinţe noi, ne formăm propria opinie şi acumulăm deprinderi de participare şi dezvoltare comunitară.

Cuvinte-cheie
Migranți, migraţie, remitenţe, dezvoltare, proiecte, contribuţie