Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
309 0
SM ISO690:2012
CERNICA, Ion. Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 457-464. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate


Pag. 457-464

Cernica Ion
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2019


Rezumat

Se prezintă un studiu analitic al evoluției teoriei cinetico-moleculare a gazelor rarefiate de la origini până în anii 20 ai secolului al XX-lea. O atenție deosebită se acordă contribuțiilor lui Maxwell, Langevin, Knudsen și Smoluchowski la dezvoltarea teoriei fenomenelor de transport în gazele rarefiate și ale lui Knudsen la evoluția și statornicirea dinamicii gazelor rarefiate. Sunt evidențiate regimurile de mișcare ale gazelor rarefiate. Se descriu metodele generale de soluționare a ecuației cinetice a lui Boltzmann și metodele de calcul ale unor fenomene de transport, ca viscozitatea, conducția termică și difuzia. Se arată calea grea și anevoioasă, uneori chiar dramatică, străbătută de teoria cinetică a gazelor rarefiate.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cernica, I.M.</dc:creator>
<dc:date>2017</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Se prezintă un studiu analitic al evoluției teoriei cinetico-moleculare a gazelor rarefiate de la origini p&acirc;nă &icirc;n anii 20 ai secolului al XX-lea. O atenție deosebită se acordă contribuțiilor lui Maxwell, Langevin, Knudsen și Smoluchowski la dezvoltarea teoriei fenomenelor de transport &icirc;n gazele rarefiate și ale lui Knudsen la evoluția și statornicirea dinamicii gazelor rarefiate. Sunt evidențiate regimurile de mișcare ale gazelor rarefiate. Se descriu metodele generale de soluționare a ecuației cinetice a lui Boltzmann și metodele de calcul ale unor fenomene de transport, ca viscozitatea, conducția termică și difuzia. Se arată calea grea și anevoioasă, uneori chiar dramatică, străbătută de teoria cinetică a gazelor rarefiate.</p></dc:description>
<dc:source>Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor (Volumul I) 457-464</dc:source>
<dc:title><p>Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>