Premisele teoretice, privind formarea micro- și nanodimensională a acoperirilor de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere rezistente la uzare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
250 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-27 14:42
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Eugen; STOICEV, Petru; TOPALĂ, Pavel; BEŞLIU, Vitalie; PLATON, Andrei. Premisele teoretice, privind formarea micro- și nanodimensională a acoperirilor de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere rezistente la uzare. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 450-453. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Premisele teoretice, privind formarea micro- și nanodimensională a acoperirilor de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere rezistente la uzare


Pag. 450-453

Ungureanu Eugen1, Stoicev Petru1, Topală Pavel2, Beşliu Vitalie2, Platon Andrei1
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2019


Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor teoretice, privind elaborarea premiselor teoretice de utilizare a caprolactamei pentru formarea micro- și nano- dimensională a acoperirilor de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere.

Cuvinte-cheie
electrolit, caprolactamă, acoperiri electrolitice, proprietăți tixotropice