Direcţii in activitatea artistică a colectivelor corale camerale la etapa contemporană
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
674 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-28 00:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.068.071.2 (1)
Вокальная музыка. Пение (288)
SM ISO690:2012
BURLAC, Fedora. Direcţii in activitatea artistică a colectivelor corale camerale la etapa contemporană. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2018, nr. 1(32), pp. 93-99. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Direcţii in activitatea artistică a colectivelor corale camerale la etapa contemporană

Directions in the artistic activity of the chamber choirs at the contemporary stage

CZU: 784.068.071.2

Pag. 93-99

Burlac Fedora
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Teze de doctorat:
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2019


Rezumat

Articolul dat are drept obiectiv prezentarea corului de cameră şi rolul său în viaţa muzicală contemporană. Autorul pune în evidenţă mai multe direcţii de afirmare a colectivelor camerale profesioniste, înfăţişând posibilităţile sale artistice şi de creaţie. În cercetarea de faţă, de asemenea, sunt stipulate anumite aspecte care determină orientările şi preocupările fundamentale ale acestora la etapa actuală. Prin exemplele unor colective binecunoscute în lume, corul cameral este apreciat drept o formaţie multifuncţională adaptată la necesităţile timpului

This article has as objective the presentation of the chamber choir and its role in the musical contemporary life. The author is highlighting many directions of the professional chamber choirs activities and shows its artistic and creative abilities. In the present research, withal, are stipulated certain aspects which determines the fundamental orientations and concernes in the current period. By the exemples of some collectives well known in the world, the chamber choir is characterized as a multifunctional ensemble adapted to the needs of the present time

Cuvinte-cheie
corul cameral contemporan, colectiv coral polivalent, activitate artistică diversă, abilităţi profesionale, repertoriu universal, practica concertistică actuală,

contemporary chamber choir, polyvalent choral group, various artistic activity, professional abilities, universal repertoire, concert practice nowadays