Miniatura corală SEar ă de var ă de Vasile Zagorschi : viziuni interpretative
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
653 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-10 09:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.1.087.684(478)+784.1.087.684:781.68 (1)
Вокальная музыка. Пение (288)
SM ISO690:2012
MIHALAŞ, Mihai. Miniatura corală SEar ă de var ă de Vasile Zagorschi : viziuni interpretative. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2018, nr. 1(32), pp. 87-92. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Miniatura corală SEar ă de var ă de Vasile Zagorschi : viziuni interpretative

Vasile Zagorschi’s Choir miniature seara de vara: Interpretative visions

CZU: 784.1.087.684(478)+784.1.087.684:781.68

Pag. 87-92

Mihalaş Mihai
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2019


Rezumat

„Seară de vară” este una dintre cele mai reprezentative şi, totodată, accesibile miniaturi corale semnate de compozitorul V. Zagorschi. Textul poetic al acestei piese conţine imagini pitoreşti ale unui tablou seral de vară într-un sat. Lucrarea se remarcă printr-o scriitură corală destul de diversă, în care predomină expunerea omofon-armonică îmbinată cu monodia acompaniată şi câteva elemente de polifonie imitativă. Muzica acestei miniaturi este plină de culoare şi dispoziţie, pe care compozitorul o redă prin inflexiuni şi diferite alteraţii plasate firesc în interiorul facturii, neîmpiedicând buna desfăşurare a interpretării. Executarea sau audierea acestei piese corale creează o stare de bună dispoziţie printr-o desfăşurare bine structurată a ideilor poetice. Interpretarea piesei „Seară de vară” conţine o serie de particularităţi tehnologice şi mijloace de expresivitate ce pot fi evidenţiate şi aplicate atât în procesul de repetiţii cât şi în timpul evoluării scenice, care sunt analizate în prezentul articol

„Seara de vara” is one of the most representative and at the same time accessible choral miniatures signed by the composer V. Zagorschi. The poetic text of this piece contains many picturesque images of a summer evening in a village. The work is remarkable for a fairly diverse vocal writing where the homophone exposure combined with a harmonic accompanied monody and several elements of imitative polyphony prevail. The music of this miniature is full of color and mood that the composer shows through different inflections and alterations placed naturally within the structure without stopping the proper process of interpretation. The execution or hearing this choral piece creates a good mood through a well-structured development of the poetic ideas. The interpretation of the piece „Seara de vara” contains a series of technological peculiarities and means of expressiveness that can be highlighted and applied both in the rehearsal process and during the stage performance and that are discussed in this article.

Cuvinte-cheie
formă muzicală, interpretare, L. Corneanu, mijloace de expresivitate, mijloace tehnice, miniatură corală, polifonie imitativă, scriitură corală, V. Zagorschi,

musical form, interpretation, L. Corneanu, means of expressiveness, technological means, choral miniature, imitative polyphony, choral writing, V. Zagorschi

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Mihalaş, M.</dc:creator>
<dc:date>2018-07-02</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&bdquo;Seară de vară&rdquo; este una dintre cele mai reprezentative şi, totodată, accesibile miniaturi corale semnate de compozitorul V. Zagorschi. Textul poetic al acestei piese conţine imagini pitoreşti ale unui tablou seral de vară &icirc;ntr-un sat. Lucrarea se remarcă printr-o scriitură corală destul de diversă, &icirc;n care predomină expunerea omofon-armonică &icirc;mbinată cu monodia acompaniată şi c&acirc;teva elemente de polifonie imitativă. Muzica acestei miniaturi este plină de culoare şi dispoziţie, pe care compozitorul o redă prin inflexiuni şi diferite alteraţii plasate firesc &icirc;n interiorul facturii, ne&icirc;mpiedic&acirc;nd buna desfăşurare a interpretării. Executarea sau audierea acestei piese corale creează o stare de bună dispoziţie printr-o desfăşurare bine structurată a ideilor poetice. Interpretarea piesei &bdquo;Seară de vară&rdquo; conţine o serie de particularităţi tehnologice şi mijloace de expresivitate ce pot fi evidenţiate şi aplicate at&acirc;t &icirc;n procesul de repetiţii c&acirc;t şi &icirc;n timpul evoluării scenice, care sunt analizate &icirc;n prezentul articol</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>&bdquo;Seara de vara&rdquo; is one of the most representative and at the same time accessible choral miniatures signed by the composer V. Zagorschi. The poetic text of this piece contains many picturesque images of a summer evening in a village. The work is remarkable for a fairly diverse vocal writing where the homophone exposure combined with a harmonic accompanied monody and several elements of imitative polyphony prevail. The music of this miniature is full of color and mood that the composer shows through different inflections and alterations placed naturally within the structure without stopping the proper process of interpretation. The execution or hearing this choral piece creates a good mood through a well-structured development of the poetic ideas. The interpretation of the piece &bdquo;Seara de vara&rdquo; contains a series of technological peculiarities and means of expressiveness that can be highlighted and applied both in the rehearsal process and during the stage performance and that are discussed in this article.</p></dc:description>
<dc:source>Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică 32 (1) 87-92</dc:source>
<dc:subject>formă muzicală</dc:subject>
<dc:subject>interpretare</dc:subject>
<dc:subject>L. Corneanu</dc:subject>
<dc:subject>mijloace de expresivitate</dc:subject>
<dc:subject>mijloace tehnice</dc:subject>
<dc:subject>miniatură corală</dc:subject>
<dc:subject>polifonie imitativă</dc:subject>
<dc:subject>scriitură corală</dc:subject>
<dc:subject>V. Zagorschi</dc:subject>
<dc:subject>musical form</dc:subject>
<dc:subject>interpretation</dc:subject>
<dc:subject>L. Corneanu</dc:subject>
<dc:subject>means of expressiveness</dc:subject>
<dc:subject>technological means</dc:subject>
<dc:subject>choral miniature</dc:subject>
<dc:subject>imitative polyphony</dc:subject>
<dc:subject>choral writing</dc:subject>
<dc:subject>V. Zagorschi</dc:subject>
<dc:title>Miniatura corală SEar ă de var ă de Vasile Zagorschi : viziuni interpretative</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>