Sonatina pentru fagot şi pian de Vladimir Ciolac
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
298 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-15 10:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
780.8:780.644.2.082.3(478)+[780.8:780.644.2.082.3]:781.68 (1)
Музыка (1019)
SM ISO690:2012
TARAN, Vladimir. Sonatina pentru fagot şi pian de Vladimir Ciolac. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), pp. 61-69. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Sonatina pentru fagot şi pian de Vladimir Ciolac

The sonatina for bassoo n and piano by Vladimir Ciolac


CZU: 780.8:780.644.2.082.3(478)+[780.8:780.644.2.082.3]:781.68
Pag. 61-69

Taran Vladimir
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2019


Rezumat

În acest articol este prezentată analiza muzicologică şi interpretativă a Sonatinei pentru fagot şi pian, semnată de V. Ciolac, care anterior nu a fost subiectul unui studiu ştiinţific. Creaţia vizată reprezintă un interes deosebit atât sub aspect componistic cât şi interpretativ, necesitând un nivel de interpretare avansat. Autorul studiază trăsăturile de stil, de formă şi de dramaturgie ale compoziţiei, evidenţiind particularităţile conceptului artistic al creaţiei abordate. Articolul conţine recomandări în plan interpretativ destinate atât tinerilor interpreţi cât şi celor profesionişti, contribuind la facilitarea înţelegerii conceptului muzical şi însuşirii dificultăţilor interpretative

This article presents a musicological and interpretative analysis of the Sonatina for bassoon and piano signed by V. Ciolac, which was not previously the subject of a scientific study. The creation referred to is of a particular interest both in terms of composition and interpretation, requiring an advanced level of interpretation. The author considers the characteristics of style, form and dramaturgy of the composition, highlighting the particularities of the artistic concept of the analyzed work. The article contains interpretive recommendations for both young performers and professionals helping to facilitate the understanding of the musical concept and interpretative difficulties.

Cuvinte-cheie
Vladimir Ciolac, fagot, sonatină, analiză interpretativă, recomandări metodice,

Vladimir Ciolac, bassoon, Sonatina, interpretative analysis, methodological recommendations