Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC)
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
256 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-12 06:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311. (100)
Электротехника (794)
SM ISO690:2012
ERMURACHI, Iurie; ERMURACHI, Iurie. Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC). In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 376-380. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC)


CZU: 621.311.
Pag. 376-380

Ermurachi Iurie, Ermurachi Iurie
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2019


Rezumat

Article is devoted to features to inverters of tension of a direct current and their features like (DS/DS), with the increased efficiency in comparison with the existing devices of this kind which are widely used in various power ranges

Cuvinte-cheie
Tension inverters on a direct current like (DC/DC), efficiency