Definiții operaționale și accepțiuni ale violenței în familie
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
336 23
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-17 16:37
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena; MERLUȘCĂ-CRĂȘMARU, Ana Maria. Definiții operaționale și accepțiuni ale violenței în familie. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 18, Vol.1, 23-24 martie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2016, pp. 41-46. ISBN 978-9975-46-293-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.1, 2016
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Chișinău, Moldova, 23-24 martie 2016

Definiții operaționale și accepțiuni ale violenței în familie


Pag. 41-46

Losîi Elena, Merlușcă-Crășmaru Ana Maria
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 25 februarie 2019


Rezumat

This work proposes a careful analysis of violence in all human relationships! In particular, it aims a comprehensive approach of domestic violence, of aggressiveness manifested in the family and it is also trying to offer a prediction of the different statuses and roles of victims. This work represents a warning shot in connection to all forms of abuse manifested in contemporary society wich are becoming accepted as a "way of living"!