Computable general equilibrium model  for the Republic of Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
955 19
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-13 10:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.5(478)/519.8 (3)
Внешняя торговля. Международная торговля. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины (385)
SM ISO690:2012
NAVAL, Elvira. Computable general equilibrium model  for the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie, 2018, nr. 2, pp. 55-64. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2018 / ISSN 1857-4130

Computable general equilibrium model  for the Republic of Moldova

Modelul de calcul de echilibru general pentru Republica Moldova

Вычислительная модель общего равновесия для Республики Молдова

CZU: 339.5(478)/519.8
JEL: C61, C68.

Pag. 55-64

Naval Elvira
 
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
 
 
Disponibil în IBN: 1 februarie 2019


Rezumat

This article is devoted to the construction of a small Computable General Equilibrium model for the Republic of Moldova using Social Accounting Matrix build on the statistical data, 2015 as the base year. The model 1-2-3 formed a base for constructing Computable General Equilibrium Model. Using data from SAM, Lagrange method, optimization techniques, the model has been adjusted to the real situation from the Republic of Moldova. It means that all coefficients of the behavioral functions have been determined. Then, the obtained model has been applied to assess the economic evolution of Moldova based on diverse exogenous scenarios. Actuality of this research consists in elaborating new techniques – SAM (for the first time in the Republic of Moldova) for economic analysis and simulation calculus using the General Equilibrium Model.

Acest articol este consacrat construirii unui model mic de Calcul de Echilibru General folosind Matricea de Calcul Social pentru Republica Moldova elaborată în baza datelor statistice ale anului de bază, anul 2015. Modelul de tip 1-2-3 a stat la baza construirii Modelului de Calcul de Echilibru General. Pornind de la datele Matricei de Calcul Social, folosind metoda multiplicatorilor Lagrange, tehnicile de optimizare, modelul a fost calibrat pentru situaţia reală din Republica Moldova. Ceea ce înseamnă că s-au calculat toţi parametrii funcţiilor comportamentale implicate în model. Apoi modelul obţinut s-a aplicat la evaluarea evoluţiei economice a Republicii Moldova în baza diverselor scenarii exogene. Actualitatea acestei cercetări constă în construirea (pentru prima dată) în Republica Moldova a unui instrumentar nou pentru efectuarea analizei economice şi în baza ei calculelor de simulare cu ajutorul Modelului de Calcul de Echilibru General.

В настоящей статье была построена небольшая Вычислительная Модель Общего Равновесия, используя Матрицу Социальных Расчетов для Республики Молдова, разработанную на основе статистических данных базового 2015 года. Moдель типа 1-2-3 составляет основу конструирования Вычислительной Модели Общего Равновесия. Отталкиваясь от данных Матрицы Социальных Расчетов, используя метод множителей Лагранжа, оптимизационные техники, была произведена калибровка модели, основываясь на реальной экономической ситуации Республики Молдова. Это означает, что были рассчитаны все параметры поведенческих функций, составляющих модель. Далее, окончательная модель была использована для оценки экономического развития республики Молдова, используя различные экзогенные сценарии. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что, впервые в Республике Молдова, была построена Матрица Социальных Расчетов, на основе которой была разработана Вычислительная Модель Общего Равновесия и проведены сценарные расчеты.

Cuvinte-cheie
Social Accounting Matrix, Computable General Equilibrium Model, 1-2-3 model, Lagrange method, optimization methods, simulation calculus.,

Matricea de Calcul Social, Modelul de Calcul de Echilibru General, Modelul 1-2-3, metoda multiplicatorilor Lagrange, metode de optimizare, calcule de simulare.,

Матрица Социальных Расчетов, Вычислительная Модель Общего Равновесия, Moдeль 1-2-3, метод множителей Лагранжа, методы оптимизации, сценарные расчеты.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-71516</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018-12-27</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>55</cfStartPage>
<cfISSN>1857-4130</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/71516</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Computable general equilibrium model &nbsp;for the Republic of Moldova</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Social Accounting Matrix; Computable General Equilibrium Model; 1-2-3 model; Lagrange method; optimization methods; simulation calculus.; Matricea de Calcul Social; Modelul de Calcul de Echilibru General; Modelul 1-2-3; metoda multiplicatorilor Lagrange; metode de optimizare; calcule de simulare.; Матрица Социальных Расчетов; Вычислительная Модель Общего Равновесия; Moдeль 1-2-3; метод множителей Лагранжа; методы оптимизации; сценарные расчеты.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>This article is devoted to the construction of a small Computable General Equilibrium model for the Republic of Moldova using Social Accounting Matrix build on the statistical data, 2015 as the base year. The model 1-2-3 formed a base for constructing Computable General Equilibrium Model. Using data from SAM, Lagrange method, optimization techniques, the model has been adjusted to the real situation from the Republic of Moldova. It means that all coefficients of the behavioral functions have been determined. Then, the obtained model has been applied to assess the economic evolution of Moldova based on diverse exogenous scenarios. Actuality of this research consists in elaborating new techniques &ndash; SAM (for the first time in the Republic of Moldova) for economic analysis and simulation calculus using the General Equilibrium Model.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Acest articol este consacrat construirii unui model mic de Calcul de Echilibru General folosind Matricea de Calcul Social pentru Republica Moldova elaborată &icirc;n baza datelor statistice ale anului de bază, anul 2015. Modelul de tip 1-2-3 a stat la baza construirii Modelului de Calcul de Echilibru General. Pornind de la datele Matricei de Calcul Social, folosind metoda multiplicatorilor Lagrange, tehnicile de optimizare, modelul a fost calibrat pentru situaţia reală din Republica Moldova. Ceea ce &icirc;nseamnă că s-au calculat toţi parametrii funcţiilor comportamentale implicate &icirc;n model. Apoi modelul obţinut s-a aplicat la evaluarea evoluţiei economice a Republicii Moldova &icirc;n baza diverselor scenarii exogene. Actualitatea acestei cercetări constă &icirc;n construirea (pentru prima dată) &icirc;n Republica Moldova a unui instrumentar nou pentru efectuarea analizei economice şi &icirc;n baza ei calculelor de simulare cu ajutorul Modelului de Calcul de Echilibru General.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>В настоящей статье была построена небольшая Вычислительная Модель Общего Равновесия, используя Матрицу Социальных Расчетов для Республики Молдова, разработанную на основе статистических данных базового 2015 года. Moдель типа 1-2-3 составляет основу конструирования Вычислительной Модели Общего Равновесия. Отталкиваясь от данных Матрицы Социальных Расчетов, используя метод множителей Лагранжа, оптимизационные техники, была произведена калибровка модели, основываясь на реальной экономической ситуации Республики Молдова. Это означает, что были рассчитаны все параметры поведенческих функций, составляющих модель. Далее, окончательная модель была использована для оценки экономического развития республики Молдова, используя различные экзогенные сценарии. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что, впервые в Республике Молдова, была построена Матрица Социальных Расчетов, на основе которой была разработана Вычислительная Модель Общего Равновесия и проведены сценарные расчеты.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-242</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-242</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-242-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Naval</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elvira</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>