Influenţa genotipului şi a razelor gama asupra regenerării de plantule în cultura in vitro la triticale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
664 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-07 20:12
SM ISO690:2012
CIOBANU, Renata. Influenţa genotipului şi a razelor gama asupra regenerării de plantule în cultura in vitro la triticale. In: Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice, 23 noiembrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, 2018, Ediția a 2-a, pp. 164-170. ISBN 978-9975-3178-9-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a, 2018
Conferința "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice"
Chișinău, Moldova, 23 noiembrie 2018

Influenţa genotipului şi a razelor gama asupra regenerării de plantule în cultura in vitro la triticale


Pag. 164-170

Ciobanu Renata
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

Triticale is an important cereal crop drown throughout the world. Research showed that the regeneration of young plants from mature embryos triticale depended on genotypic characteristics. The influence of gamma irradiation on calusogenesis, morfogenesis and plant regeneration of triticale was studied. The total number of regenerants plants was 30 somaclones, and the acclimation was 20. Gamma rays significantly (P 0,001) affected the callus and morfogenic frequency (15,56%). The ANOVA test evidenced that the genotype had a strong impact (58,03%), which meant that calusogenesis, morphogenesis and regeneration rates mostly depended on genetic factors. 

Cuvinte-cheie
Triticale, gamma iradiation, somaclones, ANOVA test, calusogenesis, morphogenesis, plant regeneration

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-71118</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția a 2-a</cfVol>
<cfStartPage>164</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-3178-9-4</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/71118</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Influenţa genotipului şi a razelor gama asupra regenerării de plantule &icirc;n cultura in vitro la triticale</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Triticale; gamma iradiation; somaclones; ANOVA test; calusogenesis; morphogenesis; plant regeneration</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Triticale is an important cereal crop drown throughout the world. Research showed that the regeneration of young plants from mature embryos triticale depended on genotypic characteristics. The influence of gamma irradiation on calusogenesis, morfogenesis and plant regeneration of triticale was studied. The total number of regenerants plants was 30 somaclones, and the acclimation was 20. Gamma rays significantly (P 0,001) affected the callus and morfogenic frequency (15,56%). The ANOVA test evidenced that the genotype had a strong impact (58,03%), which meant that calusogenesis, morphogenesis and regeneration rates mostly depended on genetic factors.</p><p>&nbsp;</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12411</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12411</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12411-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ciobanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Renata</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>