Diversitatea resurselor botanice ale Republicii Moldova în aspectul identificării unor rezerve noi de biomasă ca baza pentru producerea mangalului
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
69 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-17 16:09
SM ISO690:2012
ROTARI, Eugen; UENO, M.. Diversitatea resurselor botanice ale Republicii Moldova în aspectul identificării unor rezerve noi de biomasă ca baza pentru producerea mangalului. In: Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Ediția a 2-a, 23 noiembrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, 2018, pp. 83-86. ISBN 978-9975-3178-9-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a, 2018
Conferința "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice"
Chișinău, Moldova, 23 noiembrie 2018

Diversitatea resurselor botanice ale Republicii Moldova în aspectul identificării unor rezerve noi de biomasă ca baza pentru producerea mangalului


Pag. 83-86

Rotari Eugen1, Ueno M.2
 
1 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“,
2 Universitatea din Ryukyu
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

The article about the study of charcoal quality produced from different botanic resources and they derivatives. Is presented information about the evaporate substances content in charcoal. It's shown the big difference of charcoal quality from different biomass resources and the possibility of charcoal using for increasing of pellet factory efficiency.