Trăsături ale tipologiilor psihologice și somatice în relație cu activismul seniorilor din societatea contemporană
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1454 18
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-02 17:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.63 (21)
Психология (3522)
SM ISO690:2012
POPOVICI, Doru-Vlad, AGHEANĂ, Viorel. Trăsături ale tipologiilor psihologice și somatice în relație cu activismul seniorilor din societatea contemporană. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială , 2018, nr. 4(53), pp. 3-12. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Trăsături ale tipologiilor psihologice și somatice în relație cu activismul seniorilor din societatea contemporană

Features of psychological and somatic typologies in relation to the activism of seniors in contemporary society

CZU: 159.922.63

Pag. 3-12

Popovici Doru-Vlad, Agheană Viorel
 
Universitatea din Bucureşti
 
 
Disponibil în IBN: 30 decembrie 2018


Rezumat

Proiecțiile demografice au indicat că până în 2050 mai mult de 20% din totalul populației va avea 65 de ani sau mai mult. Procesul de îmbătrânire se manifestă diferit de la un individ la altul iar odată cu îmbătrânirea se conturează anumite trăsături care devin dominate la persoanele în vârstă: modificări are imaginii de sine, tulburări cognitive și afective, modificări somatice. Cercetările efectuate au arătat că pentru persoanele în vârstă sarcinile de lucru complexe și activitățile de lucru stimulative zilnice pot ajuta la protejarea funcționării cognitive și la întârzierea efectelor ireversibile cauzate de îmbătrânire

Demographic projections have indicated that by 2050 more than 20% of the total population will be 65 or over. The aging process manifests itself differently from one individual to another, and with aging, some features become dominant in older people: changes in self-image, cognitive and affective disorder, somatic changes. Research has shown that for older people complex work tasks and day-to-day stimulus work can help protect cognitive functioning and delay irreversible effects caused by aging..  

Cuvinte-cheie
îmbătrânire, seniori, activism, muncă, îmbătrânire activă,

trăsături psihologice