Teoretizarea organizațiilor internaționale
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-29 17:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.7 (44)
Деятельность международных и межгосударственных организаций (44)
SM ISO690:2012
STERPU, Vladimir. Teoretizarea organizațiilor internaționale. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), pp. 59-71. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294

Teoretizarea organizațiilor internaționale

Theoretization of international organizations


CZU: 327.7
Pag. 59-71

Sterpu Vladimir
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2018


Rezumat

In acest articol este supusă analizei dezvoltarea gandirii și teoretizarea organizațiilor internaționale, cu accent deosebit pe realism, liberalism, constructivism, marxism, feminism și funcționalism. Se include, de asemenea, o succintă discuție asupra definirii, istoricului apariției termenului și a organizațiilor internaționale intr-un context academic mai larg, iar secțiunea finală sugerează cateva provocări atat pentru teoria, cat și pentru practica organizațiilor internaționale.

The study analyzes the development of thinking and the theorization of international organizations, with particular emphasis on realism, liberalism, constructivism, Marxism, feminism and functionalism. There is also a brief discussion on the definition, the history of occurrence of the term and the international organizations in a wider academic context. The final section suggests some challenges for both the theory and the practice of international organizations.

Cuvinte-cheie
organizaţii internaţionale, cooperare, parteneriat, obiective,

rezultate.