Studiu privind farmacoterapia cu antibiotice în farmacia de comunitate din România
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
403 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-25 00:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.33(498) (1)
Лекарственные средства в соответствии с их происхождением (243)
SM ISO690:2012
NEGREŞ, Simona; CHIRIŢĂ, Cornel; ZBÂRCEA, Cristina Elena; ŞTEFĂNESCU, Emil. Studiu privind farmacoterapia cu antibiotice în farmacia de comunitate din România. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 4(78), pp. 47-52. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687

Studiu privind farmacoterapia cu antibiotice în farmacia de comunitate din România

The study about pharmacotherapy with antibiotics in Romanian community pharmacy

Исследование антибиотикотерапии в коммунитарных аптеках в Румынии


CZU: 615.33(498)
Pag. 47-52

Negreş Simona, Chiriţă Cornel, Zbârcea Cristina Elena, Ştefănescu Emil
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2018


Rezumat

Antibioticele şi chimioterapicele antimicrobiene reprezintă unele dintre cele mai cunoscute şi mai utilizate medicamente. Notorietatea lor şi insuficienta inţelegere a mecanismelor de acţiune determină tot mai mulţi pacienţi să le folosească pentru tratarea tusei, răcelii comune sau chiar durerii [6]. In multe cazuri, chiar prescrierea de antibiotice este neadecvată [3]. Astfel, antibioticele sunt adesea prescrise fără a exista confirmarea unei infecţii de origine bacteriană sau fără să existe motivul unui tratament profilactic. Cunoaşterea agentului infecţios in vederea stabilirii substanţei active potrivite, a dozei corecte, a căii de administrare şi a duratei tratamentului este absolut necesară pentru a putea institui o antibioterapie ştiinţifică şi raţională [1, 4]. Utilizarea inadecvată a antibioticelor poate duce la reacţii adverse, toxicitate de organ, suprainfecţie cu microorganisme rezistente, precum Clostridium difficile sau Pseudomonas aeruginosa [5].  

Antibiotics and antimicrobial chemotherapeutic drugs are among the best known and most used drugs. This notoriety and the insufficient knowledge of their mechanism of action lead more and more patients to use them in the treatment of the common cold cough or even pain [6]. In many cases, the prescription itself of antibiotics is inadequate [3] as it often occurs without the confirmation of a bacterial infection or without a real need of a prophylactic treatment. Knowing the infectious agent in order to determine the appropriate active substance, the correct dosage, the administration path and the length of treatment is essential for establishing a scientific and rational antibiotherapy [1, 4]. Inadequate use of antibiotics may lead to side effects, organ toxicity, over infection with highly resistant microorganisms such as Clostridium difficile or Pseudomonas aeruginosa [5].

Антибиотики и противомикробные препараты являются одними из самых популярных и наиболее часто используемых препаратов. Их новаторство и неадекватное понимание механизмов действия заставляют все больше пациентов использовать их для лечения кашля, простуды или даже боли [6]. Во многих случаях даже выписывание антибиотиков неадекватное [3]. Таким образом, антибиотики часто назначают без подтверждения инфекции бактериального происхождения или без причины профилактического лечения. Определение инфекционного агента для установления правильного активного вещества, правильная доза, путь введения и продолжительность лечения абсолютно необходимы для установления научной и рациональной антибактериальной терапии [1, 4]. Неправильное использование антибиотиков может привести к неблагоприятным реакциям, органной токсичности, суперинфекции с устойчивыми микроорганизмами, такими как Clostridium difficile или Pseudomonas aeruginosa [5].

Cuvinte-cheie
antibiotice, farmacoterapie, microorganisme,

chimioterapice