Pоль словесно-художественного образа B.A. Жуковского в изучении его творчества (стихотворение Ф.И. Тютчева «Памяти В.А. Жуковского»)
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
737 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-13 15:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:821.161.1.09 (1)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2678)
Литература на восточнославянских языках (376)
SM ISO690:2012
ГЕРЛОВАН, Ольга. Pоль словесно-художественного образа B.A. Жуковского в изучении его творчества (стихотворение Ф.И. Тютчева «Памяти В.А. Жуковского»). In: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Ed. 1, 24-25 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, Ediția 1, pp. 244-250.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1, 2017
Conferința "Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane"
1, Chișinău, Moldova, 24-25 noiembrie 2017

Pоль словесно-художественного образа B.A. Жуковского в изучении его творчества (стихотворение Ф.И. Тютчева «Памяти В.А. Жуковского»)

CZU: 378.147:821.161.1.09

Pag. 244-250

Герлован Ольга
 
Тираспольский государственный университет
 
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2018


Rezumat

În articol se demonstrează redarea chipului artistic a lui V.A. Jukovskii, creat de F.I. Tiutcev în poezia „Памяти В.А. Жуковского” (1852, „În memoria lui V.A. Jukovskii”), în studiul operei primului poet romantic rus. Sunt prezentate experienţa lecturii operei lui Tiutcev şi întrebările ce pot fi utilizate în timpul analizei versurilor de către studenţi.

In the article it is demonstrated the expression of the artistic image of V. A. Zhukovsky, created by F. I. Tyutchev in the poem: “In the Memory of V. A. Zhukovsky”, 1852, in the process of studying the poetry of the first Russian romantic poet. The article presents as well the experience of reading/ analyzing Tyutchev’s work and the question system which can be used for the poems analysis made in the classroom.

Cuvinte-cheie
creativity, subject, artistic image, image of the poet, literary context, historical and biographical context