Aperçu sur les aspects populaires du roman „La jeunesse duroi Henri” par P.A. Ponson du Terrail
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
641 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-27 09:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.133.1.09 (47)
Художественная литература на галло-романских языках (100)
SM ISO690:2012
COCIERU, Natalia. Aperçu sur les aspects populaires du roman „La jeunesse duroi Henri” par P.A. Ponson du Terrail. In: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Ed. 1, 24-25 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, Ediția 1, pp. 136-141.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1, 2017
Conferința "Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane"
1, Chișinău, Moldova, 24-25 noiembrie 2017

Aperçu sur les aspects populaires du roman „La jeunesse duroi Henri” par P.A. Ponson du Terrail

CZU: 821.133.1.09

Pag. 136-141

Cocieru Natalia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2018


Rezumat

Articolul reprezintă o abordare a romanului Tinerețea regelui Henri, al scriitorului francez Pierre Alexis Ponson de Terrail, prin relevarea și interpretarea unor aspecte caracteristice romanului popular francez: narațiune fluidă, registru neutru, familiar, sau popular, cronologie simplă, personaje bine identificate etc.

Cuvinte-cheie
roman popular, Roman istoric, viziune maniheistă, valori sociale şi morale, religie