Современные подходы к профессиональному росту учителя
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
398 0
SM ISO690:2012
АСТВАЦАТУРОВ, Георгий. Современные подходы к профессиональному росту учителя. In: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar. Vol. I, 27-28 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, pp. 114-119. ISBN 978-9975-76-214-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Conferința "Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar"
Chișinău, Moldova, 27-28 octombrie 2017

Современные подходы к профессиональному росту учителя


Pag. 114-119

Аствацатуров Георгий
 
Научно-исследовательский центр внедрения информационно-образовательных технологий Армавирского государственного педагогического университета
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2018


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-68211</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017</cfResPublDate>
<cfVol>Vol. I</cfVol>
<cfStartPage>114</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-76-214-4</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/68211</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>Современные подходы к профессиональному росту учителя</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-60189</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-60189</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-60189-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Аствацатуров</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Георгий</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>