Situaţia pe piaţa autohtonă şi competitivitatea bunurilor
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
825 15
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-15 16:40
SM ISO690:2012
GUTIUM, Tatiana. Situaţia pe piaţa autohtonă şi competitivitatea bunurilor. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : competitivitate, inovativitate, sustenabilitate, Ed. 13, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, Ediția 13, Vol.1, pp. 133-139. ISBN 978-9975-3202-8-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.1, 2018
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
13, Chișinău, Moldova, 11-12 octombrie 2018

Situaţia pe piaţa autohtonă şi competitivitatea bunurilor

JEL: L81, Q02, M31

Pag. 133-139

Gutium Tatiana
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2018


Rezumat

Republica Moldova este o economie deschisă cu un grad înalt de deschidere a pieței interne pentru bunurile importate. Cu toate că Moldova este o țară agrară, care nu deține așa ramuri ca metalurgia, industria constructoare de mașini, totuși, bunurile de import predomină nu numai pe piața bunurilor industriale, dar și pe piața produselor agroalimentare. Cu cât ponderea bunurilor autohtone pe piața internă este mai mică, cu atât va fi mai mică cifra de afaceri a agenților economici autohtoni și nivelul Produsului Intern Brut. Cota bunurilor autohtone pe piața internă depinde de competitivitatea lor. Prin urmare, este actuală studierea tandemului dintre piața internă și competitivitatea bunurilor autohtone. Scopul propus al cercetării este analiza comerțului intern și estimarea competitivității bunurilor autohtone. În procesul de cercetare sunt utilizate metodele teoretice și metodele empirice. Rezultatul cercetării este elaborarea măsurilor pentru majorarea atât a competitivității bunurilor, cât și pentru sporirea cotei bunurilor autohtone pe piața internă.

The Republic of Moldova is an open economy with a high degree of openness of the internal market for imported goods. Although Moldova is an agrarian country, which does not have such branches as metallurgy, machinery industry, however imported goods predominate not only in the industrial goods market but also on the foodstuff products market. The lower the share of indigenous goods in the internal market, the lower will be the turnover of domestic economic agents and the level of Gross Domestic Product. The share of indigenous goods in the domestic market depends on their competitiveness. Therefore, it is relevant to study the tandem between the internal market and the competitiveness of indigenous goods. The proposed goal of the research is to analyze domestic trade and estimate the competitiveness of indigenous goods. The theoretical and empirical methods are used in the research. The result of the research is the elaboration of measures to increase both the competitiveness of goods and the share of indigenous goods on the domestic market.

Cuvinte-cheie
piața autohtonă, competitivitatea bunurilor, avantaje, dezavantaje,

comerțul interior de bunuri, valoarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Gutium, T.</creatorName>
<affiliation>Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Situaţia pe piaţa autohtonă şi competitivitatea bunurilor</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-3202-8-3</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>piața autohtonă</subject>
<subject>comerțul interior de bunuri</subject>
<subject>valoarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul</subject>
<subject>competitivitatea bunurilor</subject>
<subject>avantaje</subject>
<subject>dezavantaje</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Republica Moldova este o economie deschisă cu un grad &icirc;nalt de deschidere a pieței interne pentru bunurile importate. Cu toate că Moldova este o țară agrară, care nu deține așa ramuri ca metalurgia, industria constructoare de mașini, totuși, bunurile de import predomină nu numai pe piața bunurilor industriale, dar și pe piața produselor agroalimentare. Cu c&acirc;t ponderea bunurilor autohtone pe piața internă este mai mică, cu at&acirc;t va fi mai mică cifra de afaceri a agenților economici autohtoni și nivelul Produsului Intern Brut. Cota bunurilor autohtone pe piața internă depinde de competitivitatea lor. Prin urmare, este actuală studierea tandemului dintre piața internă și competitivitatea bunurilor autohtone. Scopul propus al cercetării este analiza comerțului intern și estimarea competitivității bunurilor autohtone. &Icirc;n procesul de cercetare sunt utilizate metodele teoretice și metodele empirice. Rezultatul cercetării este elaborarea măsurilor pentru majorarea at&acirc;t a competitivității bunurilor, c&acirc;t și pentru sporirea cotei bunurilor autohtone pe piața internă.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The Republic of Moldova is an open economy with a high degree of openness of the internal market for imported goods. Although Moldova is an agrarian country, which does not have such branches as metallurgy, machinery industry, however imported goods predominate not only in the industrial goods market but also on the foodstuff products market. The lower the share of indigenous goods in the internal market, the lower will be the turnover of domestic economic agents and the level of Gross Domestic Product. The share of indigenous goods in the domestic market depends on their competitiveness. Therefore, it is relevant to study the tandem between the internal market and the competitiveness of indigenous goods. The proposed goal of the research is to analyze domestic trade and estimate the competitiveness of indigenous goods. The theoretical and empirical methods are used in the research. The result of the research is the elaboration of measures to increase both the competitiveness of goods and the share of indigenous goods on the domestic market.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>