Optimizarea mediului nutritiv pentru cultivarea tulpinii Penicillium funiculosum – sursă de catalază
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
810 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-30 18:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
612.39:663.15 (3)
Физиология. Сравнительная физиология (725)
Микробиологические производства. Бродильные производства. Производство напитков. Производство вкусовых продуктов (599)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Tamara. Optimizarea mediului nutritiv pentru cultivarea tulpinii Penicillium funiculosum – sursă de catalază. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii), 2018, nr. 1(111), pp. 86-91. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Optimizarea mediului nutritiv pentru cultivarea tulpinii Penicillium funiculosum – sursă de catalază

Optimization of the nutritive medium for cultivation of Penicillium funiculosum – a source of catalase

CZU: 612.39:663.15

Pag. 86-91

Sîrbu Tamara
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 30 septembrie 2018


Rezumat

Biosinteza enzimatică a microorganismelor este influenţată direct de componentele mediului nutritiv. Uutilizând metoda planificării matematice, s-a stabilit ca mediul de cultură pentru biosinteza maximă a catalazei tulpinii Penicillium funiculosum CNMN FD 11 este (g/l): KNO3 – 7,4; glucoză – 40,0; NaH2PO4 – 2,5; K2HPO4 – 2,5; MgSO4 x 7H2O – 0,05; FeSO4 x 7H2O – 0,055, extract de drojdii – 18,5 ml; microelemente – 1,0 ml, pH iniţial – 6,6.

Enzymatic biosynthesis of microorganisms is directly influenced by nutrient components. Using the mathematical programming model, it has been established that culture medium of Penicillium funiculosum CNMN FD 11 for maximum biosynthesis of catalase is (g/l): KNO3 – 7,4; glucose – 40,0; NaH2PO4 – 2,5; K2HPO4 – 2,5; MgSO4 x 7H2O – 0,05; FeSO4 x 7H2O – 0,055 and yeast extract – 18,5 ml; microelements – 1,0 ml, initial pH – 6,6.

Cuvinte-cheie
azot, tulpină, mediu nutritiv,

carbon,

activitatea catalazei.