Evoluția conceptului educația și formarea profesională privind statutul juridic al funcției publice
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
161 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.01:369.361:35.08 (1)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (1557)
Обеспечение духовных и материальных жизненных потребностей. (369)
Государственное административное управление. Военное дело (1522)
SM ISO690:2012
POGONEŢ, Galina. Evoluția conceptului educația și formarea profesională privind statutul juridic al funcției publice. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), pp. 178-191. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Evoluția conceptului educația și formarea profesională privind statutul juridic al funcției publice

The evolution of the concept of education and professional training on the legal status of the civil service

Эволюция теории профессионального воспитания относительно юридического статуса государственного служащего


CZU: 37.01:369.361:35.08
Pag. 178-191

Pogoneţ Galina
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 august 2018


Rezumat

Scrierea prezentului articol îl consider important din perspectiva a două aspecte: primul aspect ţine de faptul că astăzi, mai mult ca întotdeauna, într-o societate caracterizată printr-o dinamică acerbă a modificărilor structurale, dar şi importanţei acestor schimbări, a centrat omul, din acest considerent ridică noi sarcini educaţiei cărora aceasta trebuie să le facă faţă; al doilea aspect fiind, în contextul evoluţiei explozive din toate domeniile [6, p.69-72] din ultimii 25 ani, căile care au schimbat o determinare profundă, vizează sfera educării şi formării profesionale a salariaţilor..  

We consider writing of this article important in two aspects. The first aspect is that today, more than ever, in a society characterized by an accentuated dynamics of structural changes and the importance of these changes, the man is centered and this raises new educational tasks, which he has to deal with. The second aspect is, in the context of the explosive evolution in all fields [6, p.69-72] of the last 25 years, in the ways that have changed a profound determination, which are aimed at employees’ education and training.

Cuvinte-cheie
educaţie, formare profesională, statutul juridic, funcţie publică