Rolul tehnicilor imagistice în evaluarea patologiilor mamare: studiu prospectiv, de cohortă
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
831 22
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-03 13:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.19-002-07 (1)
Mедицинские науки (9713)
SM ISO690:2012
IZBAŞ, Doina. Rolul tehnicilor imagistice în evaluarea patologiilor mamare: studiu prospectiv, de cohortă. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2018, nr. 1(15), pp. 31-43. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 1(15) / 2018 / ISSN 2345-1467

Rolul tehnicilor imagistice în evaluarea patologiilor mamare: studiu prospectiv, de cohortă

The role of imaging techniques in the evaluation of breast pathology: prospective, cohort study

CZU: 618.19-002-07

Pag. 31-43

Izbaş Doina12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Medical "Excellence"
 
Disponibil în IBN: 19 iunie 2018


Rezumat

Introducere. Progresul tehnologic, asociat cu apariția a noi tehnici imagistice, oferă noi posibilități diagnostice. Pentru o performanță optimă, noile tehnici necesită, însă, încadrare în algoritmurile de diagnostic existente, în funcție de detaliile și informația pe care o pot furniza. Scopul acestui studiu a fost de a evalua performanța modalităților imagistice disponibile în depistarea patologiilor mamare și diagnosticul diferențial al acestora. Material și metode. Studiul a inclus 150 de paciente cu patologii ale glandelor mamare, la care au fost efectuate mamografia digitală, examenul ultrasonografic asociat cu tehnica MicroPure pentru detectarea microcalcificărlor și elastografia. Un total de 35 de paciente a necesitat și efectuarea investigației prin rezonanță magnetică pentru precizarea diagnosticului și determinarea conduitei terapeutice. Diagnosticul definitiv a fost stabilit prin evaluarea complexă a datelor clinice, imagistice, rezultatelor de laborator și examenului histopatologic, în cazul efectuării acestuia. Sensibilitatea și specificitatea tehnicilor imagistice utilizate a fost, de asemenea, calculată. Rezultate. La examenul mamografic, cel mai frecvent au fost înregistrate densități crescute ale sânului, urmate de microsau macrocalcificări, opacități nodulare și distorsiune arhitecturală. În diagnosticul proceselor maligne, mamografia a demonstrat o sensibilitate de 77,3% și o specificitate de 83,8%. Ultrasonografia a relevat informații suplimentare despre dimensiunea, structura și ecogenitatea formațiunilor, iar asocierea elastografiei a facilitat diagnosticul diferențial între tumorile benigne și cele maligne. Tehnica MicroPure și-a demonstrat utilitatea în diagnosticul microcalcificărilor, relevând o sensibilitate și o specificiate de peste 95%. Investigația prin rezonanță magnetică a permis o evaluare complexă, având un aport substanțial în determinarea stadiului tumoral și în stabilirea conduitei terapeutice. Concluzii. Mamografia furnizează informații importante referitor la tipul de glande mamare și diverse modificări patologice, reprezentând investigația de primă intenție la pacientele cu vârsta ≥40 de ani. Examenul ultrasonografic relevă informații suplimentare, având o rezoluție înaltă atât în sânii adipoși, cât și în cei denși și poate servi ca o investigație complementară la pacientele cu vârsta ≥40 de ani în cazul sânilor denși sau în cazul detectării unor modificări mamografice, precum și ca o investigație de primă intenție la pacientele mai tinere. Investigația prin rezonanță magnetică permite o evaluare mai detaliată a patologiilor mamare când acestea nu pot fi elucidate prin alte metode.

Introduction. The technological progress and the advent of new imaging techniques offer new diagnostic possibilities. For optimal performance, however, the new techniques need to be incorporated into the existing diagnostic algorithms, depending on the information and imaging details they can provide. The purpose of this study was to evaluate the performance of the available imaging modalities in detecting breast pathologies and their differential diagnosis. Material and methods. The study included 150 patients with breast pathologies who underwent digital mammography, breast ultrasound associated with MicroPure technique for detecting microcalcifications and elastography. A total of 35 patients required further investigation by magnetic resonance imaging for clarifying the diagnosis and guiding the treatment strategy. The final diagnosis was established by combined evaluation of clinical and laboratory data, imaging findings as well as histopathology results when biopsy was performed. The sensitivity and specificity of the employed imaging techniques were also determined. Results. Mammographic examination most frequently revealed breast hyperdensities, followed by micro- or macrocalcifications, nodular opacities and architectural distortion. In diagnosing breast malignancies, mammography demonstrated a sensitivity of 77.3% and a specificity of 83.8%. Ultrasonographic exam revealed additional information about the size, structure and echotexture of the breast lesions, while the association of elastography facilitated the differential diagnosis between benign and malignant tumors. MicroPure technique has proven useful in diagnosing microcalcifications, its sensitivity and specificity exceeding 95%. Magnetic resonance imaging allowed a complex evaluation, bringing a substantial contribution towards disease staging and guiding the treatment strategy. Conclusion. Mammography provides important information about the type of breast tissue density and a variety of pathological changes, representing the first line investigation in patients ≥40 years of age. The ultrasound exam reveals additional information, having a high resolution in breasts with both fatty and dense tissue and can serve as a complementary investigation in patients ≥40 years of age with dense breasts or detected mammographic abnormalities as well as a first line investigation in younger women. Magnetic resonance imaging allows a more detailed assessment of breast pathologies when these have not been elucidated by other imaging modalities.

Cuvinte-cheie
cancer mamar, mamografie,

ultrasonografie mamară, elastografie mamară, tehnica MicroPure, rezonanță magnetică a glandelor mamare.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Izbaş, D.</dc:creator>
<dc:date>2018-04-30</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p><strong>Introducere. </strong>Progresul tehnologic, asociat cu apariția a noi tehnici imagistice, oferă noi posibilități diagnostice. Pentru o performanță optimă, noile tehnici necesită, &icirc;nsă, &icirc;ncadrare &icirc;n algoritmurile de diagnostic existente, &icirc;n funcție de detaliile și informația pe care o pot furniza. Scopul acestui studiu a fost de a evalua performanța modalităților imagistice disponibile &icirc;n depistarea patologiilor mamare și diagnosticul diferențial al acestora. <strong>Material și metode. </strong>Studiul a inclus 150 de paciente cu patologii ale glandelor mamare, la care au fost efectuate mamografia digitală, examenul ultrasonografic asociat cu tehnica <em>MicroPure </em>pentru detectarea microcalcificărlor și elastografia. Un total de 35 de paciente a necesitat și efectuarea investigației prin rezonanță magnetică pentru precizarea diagnosticului și determinarea conduitei terapeutice. Diagnosticul definitiv a fost stabilit prin evaluarea complexă a datelor clinice, imagistice, rezultatelor de laborator și examenului histopatologic, &icirc;n cazul efectuării acestuia. Sensibilitatea și specificitatea tehnicilor imagistice utilizate a fost, de asemenea, calculată. <strong>Rezultate. </strong>La examenul mamografic, cel mai frecvent au fost &icirc;nregistrate densități crescute ale s&acirc;nului, urmate de microsau macrocalcificări, opacități nodulare și distorsiune arhitecturală. &Icirc;n diagnosticul proceselor maligne, mamografia a demonstrat o sensibilitate de 77,3% și o specificitate de 83,8%. Ultrasonografia a relevat informații suplimentare despre dimensiunea, structura și ecogenitatea formațiunilor, iar asocierea elastografiei a facilitat diagnosticul diferențial &icirc;ntre tumorile benigne și cele maligne. Tehnica <em>MicroPure </em>și-a demonstrat utilitatea &icirc;n diagnosticul microcalcificărilor, relev&acirc;nd o sensibilitate și o specificiate de peste 95%. Investigația prin rezonanță magnetică a permis o evaluare complexă, av&acirc;nd un aport substanțial &icirc;n determinarea stadiului tumoral și &icirc;n stabilirea conduitei terapeutice. <strong>Concluzii. </strong>Mamografia furnizează informații importante referitor la tipul de glande mamare și diverse modificări patologice, reprezent&acirc;nd investigația de primă intenție la pacientele cu v&acirc;rsta &ge;40 de ani. Examenul ultrasonografic relevă informații suplimentare, av&acirc;nd o rezoluție &icirc;naltă at&acirc;t &icirc;n s&acirc;nii adipoși, c&acirc;t și &icirc;n cei denși și poate servi ca o investigație complementară la pacientele cu v&acirc;rsta &ge;40 de ani &icirc;n cazul s&acirc;nilor denși sau &icirc;n cazul detectării unor modificări mamografice, precum și ca o investigație de primă intenție la pacientele mai tinere. Investigația prin rezonanță magnetică permite o evaluare mai detaliată a patologiilor mamare c&acirc;nd acestea nu pot fi elucidate prin alte metode.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p><strong>Introduction. </strong>The technological progress and the advent of new imaging techniques offer new diagnostic possibilities. For optimal performance, however, the new techniques need to be incorporated into the existing diagnostic algorithms, depending on the information and imaging details they can provide. The purpose of this study was to evaluate the performance of the available imaging modalities in detecting breast pathologies and their differential diagnosis. <strong>Material and methods. </strong>The study included 150 patients with breast pathologies who underwent digital mammography, breast ultrasound associated with <em>MicroPure </em>technique for detecting microcalcifications and elastography. A total of 35 patients required further investigation by magnetic resonance imaging for clarifying the diagnosis and guiding the treatment strategy. The final diagnosis was established by combined evaluation of clinical and laboratory data, imaging findings as well as histopathology results when biopsy was performed. The sensitivity and specificity of the employed imaging techniques were also determined. <strong>Results. </strong>Mammographic examination most frequently revealed breast hyperdensities, followed by micro- or macrocalcifications, nodular opacities and architectural distortion. In diagnosing breast malignancies, mammography demonstrated a sensitivity of 77.3% and a specificity of 83.8%. Ultrasonographic exam revealed additional information about the size, structure and echotexture of the breast lesions, while the association of elastography facilitated the differential diagnosis between benign and malignant tumors. <em>MicroPure </em>technique has proven useful in diagnosing microcalcifications, its sensitivity and specificity exceeding 95%. Magnetic resonance imaging allowed a complex evaluation, bringing a substantial contribution towards disease staging and guiding the treatment strategy. <strong>Conclusion. </strong>Mammography provides important information about the type of breast tissue density and a variety of pathological changes, representing the first line investigation in patients &ge;40 years of age. The ultrasound exam reveals additional information, having a high resolution in breasts with both fatty and dense tissue and can serve as a complementary investigation in patients &ge;40 years of age with dense breasts or detected mammographic abnormalities as well as a first line investigation in younger women. Magnetic resonance imaging allows a more detailed assessment of breast pathologies when these have not been elucidated by other imaging modalities.</p></dc:description>
<dc:source>Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova 15 (1) 31-43</dc:source>
<dc:subject>cancer mamar</dc:subject>
<dc:subject>mamografie</dc:subject>
<dc:subject>ultrasonografie
mamară</dc:subject>
<dc:subject>elastografie mamară</dc:subject>
<dc:subject>tehnica MicroPure</dc:subject>
<dc:subject>rezonanță magnetică a glandelor mamare.</dc:subject>
<dc:title>Rolul tehnicilor imagistice &icirc;n evaluarea patologiilor mamare: studiu prospectiv, de cohortă</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>