Diferențe gender în fenomenul de anxietate socială la adolescenți
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
1173 152
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-04 14:21
SM ISO690:2012
OTOMEGA, Iulia-Mihaela, ŞLEAHTIŢCHI, Mihail. Diferențe gender în fenomenul de anxietate socială la adolescenți. In: The contemporary issues of the socio-humanistic sciences, Ed. 6, 11-12 decembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2015, Ediția 6, Vol.1, pp. 347-354. ISBN 978-9975-933-80-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1, 2015
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane"
6, Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015

Diferențe gender în fenomenul de anxietate socială la adolescenți

The gender distinctions in social phenomenon of adolescent anxiety


Pag. 347-354

Otomega Iulia-Mihaela12, Şleahtiţchi Mihail2
 
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 iunie 2018


Rezumat

În prezent, fenomenul anxietății sociale este progresiv mai des întâlnit la tinerii de vârstă adolescentă, și totuși, este un fenomen destul de precar studiat în literatura de specialitate autohtonă. Acest fenomen este definit ca fiind teama exagerată de a nu se face de râs sau de a nu fi judecat în mod negativ de ceilalți, pe care o persoană o resimte. Astfel, am dorit ca în prezenta comunicare să investigăm acest fenomen la nivelul genurilor persoanelor care resimt aceste temeri. Cu alte cuvinte, în această lucrare am cercetat diferențele de gen ale adolescenților, din eșantionul nostru, în ceea ce privește anxietatea socială.  

Currently, social anxiety phenomenon is progressively more common in young adolescence, and yet is a phenomenon quite poorly studied in the native literature. This phenomenon is defined as the exaggerated fear not to embarrass or not be judged negatively by others that a person feels. Thus, we wanted to investigate phenomenon in which people experience these fears genres. In other words, in this paper we investigated gender differences in adolescents in our sample, in terms of social anxiety.

Cuvinte-cheie
anxietate socială, adolescenţi, diferenţe de gen