Conceptul de școală doctorală în contextul racordării cadrului normativ autohton la practicile europene
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
183 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-31 23:19
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie. Conceptul de școală doctorală în contextul racordării cadrului normativ autohton la practicile europene. In: Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene. 16 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2017, pp. 7-18. ISBN 978-9975-124-64-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene 2017
Conferința "Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene"
Chișinău, Moldova, 16 octombrie 2015

Conceptul de școală doctorală în contextul racordării cadrului normativ autohton la practicile europene


Pag. 7-18

Gamurari Vitalie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2018


Rezumat

Le concept d’Ecole Doctorale vient de change les etudes doctorales existentes dans la lumiere des bonnes pratiques europeennes, ayant comme objectif la continuite des bonnes traditions acumules pendant les annees, mais en meme temps, l’assurence des recherches aux besoins de temps. Le nouveau concept implique une responsabilite avansee de la part des rechercheurs, mais en meme temps, une autonomie reele, ce que permettra la creation des conditions concurentes dans le domaine de recherches scientifi ques.

Conceptul de Școală Doctorală vine să inlocuiască studiile prin doctorat existente in lumina bunelor practici europene, avand drept obiectiv continuarea tradiţiilor acumulate pe parcursul anilor, dar și ajustarea cercetărilor la cerinţele timpului. Noul concept implică și o responsabilitate sporită din parte cercetătorilor, dar și o autonomie reală, fapt ce va permite crearea unui mediu concurenţial adecvat in domeniul cercetărilor știinţifi ce.

Cuvinte-cheie
şcoala doctorală, cercetări, ştiinţă, studiu, implementare, proiect