Identifications conceptuelles de l’interaction „politique étrangère – intérêt national – processus intégrationniste”.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
230 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-19 11:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327 (853)
Международные отношения. Мировая политика. Внешняя политика (807)
SM ISO690:2012
CEBOTARI, Svetlana; COTILEVICI, Violeta. Identifications conceptuelles de l’interaction „politique étrangère – intérêt national – processus intégrationniste”.. In: Moldoscopie. 2018, nr. 1(80), pp. 168-185. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566

Identifications conceptuelles de l’interaction „politique étrangère – intérêt national – processus intégrationniste”.

Conceptual identifications of the «foreign policy – national interest – process of integration» interaction


CZU: 327
Pag. 168-185

Cebotari Svetlana, Cotilevici Violeta
 
Université d’Etat de Moldavie
 
Disponibil în IBN: 18 aprilie 2018


Rezumat

In the contemporary world, the integration is one of the primary factors of the foreign policy and of the international relations as a whole. At the beginning of the 21st century the world is going through a multitude of processes that take place inside and outside the states. New integrationist groups appear, the organizational forms are diversified and the evolution takes place from simplistic models to more complex ones. As a result, the integrationist processes en-compassed virtually all regions and states, thus contributing to the formation of new international "matrices". This article analyzes the relationship «national interest - foreign policy - integrationist process". Between the notions of "integrationist process" and "national interest", "foreign policy" there is a complementarity report, each one completing one ano-ther. No integration process can be achieved outside and without the involvement of the states, which have a certain interest, which they achieve through the foreign policy.

Cuvinte-cheie
interest, integrationist process, national interest, foreign policy, international relations

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Chowdhury, S.</dc:creator>
<dc:creator>Tarannum, S.</dc:creator>
<dc:date>2010-04-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>This article investigates the nature of speaking in a foreign language and the teachability of speaking skills, an area which with the advent of the communicative method has received considerable attention in the last two decades. The paper is an attempt to explore what competence in speaking involves and how it can be best acquired. After a short review of what native speakers know and do when they speak, we will briefly explore the notions of fluency, formulaic language, and communicative strategies, and then focus on the issue of teachability of communicative strategies.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>În articol, ne propunem să cercetăm natura vorbirii într-o limbă străină şi învăţarea ei, domenii care, odată cu apariţia metodei communicative, s-au aflat în central atenţiei cercetătorilor timp de două decenii. În lucrare, se face, totodată, o încercare de a studia noţiunea de „competenţă de vorbire” şi modalitatea ei de achiziţionare. După o scurtă trecere în revistă a ceea ce vorbitorii de limbă maternă cunosc şi îndeplinesc când vorbesc, ne vom axa atât pe noţiunile de „fluenţă în vorbire”, „clişeu”, „strategie comunicativă”, cât şi pe problemele de învăţare a strategiilor de comunicare.</dc:description>
<dc:source>Glotodidactica  (2) 27-34</dc:source>
<dc:title>Speaking skills: teaching and learning</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>