Evaluarea impactului asupra mediului versus răspunderea penală
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
167 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-01 15:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.6 (176)
Специальные отрасли права. Отрасли права смешенного характера (639)
SM ISO690:2012
GUCEAC, Ion; GAMURARI, Vitalie. Evaluarea impactului asupra mediului versus răspunderea penală. In: Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 1-2(33-34), pp. 177-182. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122

Evaluarea impactului asupra mediului versus răspunderea penală


CZU: 349.6
Pag. 177-182

Guceac Ion12, Gamurari Vitalie3
 
1 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
2 AO ,,EcoContact“,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2018


Rezumat

Law on Environmental Impact Assessment is appropriate for the mission that carries within itself. The environmental impact assessment is carried out on certain public and private proj- ects or certain types of activities planned. Environmental impact means the direct or indirect changes of the environment caused by implementation of planned activities which affect or may affect human health or biological diversity, soil, subsoil, water, air, climate, landscape, material assets, cultural heritage and the interaction between the factors listed. It is unfortunate that the activities initiated before the entry into force of the law have not passed the procedure of environmental impact assessment. Legal it is right. Weremind prin- ciple of retroactivity of the law, which requires that the law does not apply to social relations before its entry into force. The purpose of the Law on Environmental Impact Assessment is to establish a legal framework and mechanisms for assessing th eenvironmental impacts, to ensure prevention or to minimize the negative impact on the environment and human health. The environmental impact assessment is helpful for the whole society. No one would want to experience the negative consequences on the environment.

Legea cu privire la evaluarea impactului asupra mediului este adecvat pentru misiunea pe care poartă în sine. Evaluarea impactului asupra mediului se realizează pe anumite proiecte publice și private sau aыгзкф anumitor tipuri de activități planificate. Impactul asupra mediului înconjurător înseamnă modificările directe sau indirecte ale mediului provocate de punerea în aplicare a activităților planificate care afectează sau pot afecta sănătatea umană sau diversitatea biologică, sol, subsol, apă, aer, climă, peisaj, bunurile materiale, patrimoniul cultural și interacțiunea dintre factorii enumerate. Evaluarea impactului de mediu este utilă pentru întreaga societate. Nimeni nu ar vrea să experimenteze consecințele negative asupra mediului înconjurător.

Cuvinte-cheie
evaluarea impactului, impact asupra mediului,

mediu, răspundere penală