Statutul prizonierului de război în contextul conflictelor armate contemporane: studiu în baza conflictelor din Afganistan, Irak, Ucraina și Siria (PARTEA II)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
218 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-15 18:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.34 (4)
Международное военное право (32)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie. Statutul prizonierului de război în contextul conflictelor armate contemporane: studiu în baza conflictelor din Afganistan, Irak, Ucraina și Siria (PARTEA II). In: Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 1-2(33-34), pp. 11-24. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122

Statutul prizonierului de război în contextul conflictelor armate contemporane: studiu în baza conflictelor din Afganistan, Irak, Ucraina și Siria (PARTEA II)


CZU: 341.34
Pag. 11-24

Gamurari Vitalie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 aprilie 2018


Rezumat

Le conflit en Afghanistan, qui a suivi les attaques terroristes du 11.09.2001, ont incité plus de discussions sur le statut des prisonniers de Guantanamo Bay a travers les dispositions de la Convention de Geneve III (1949). De meme, cette question a été soulevée dans le conflit déclenché plus tard dans d’autres régions, tels que l’Irak, l’Ukraine, la Syrie. Déclarations des autorités de propagande sur la lutte contre le terrorisme, a conduit a des effets négatifs, étant donné que les détenus ne reçoivent souvent pas le statut de prisonniers de guerre, tandis que les regles sont reconnues comme faisant partie du droit international coutumier.

Conflictul din Afganistan, ce a urmat atacurilor teroriste din 11.09.2001, au trezit mai multe  discuţii referitor la statutul deţinuţilor de la Guantanamo Bay prin prisma prevederilor Convenţiei III (1949) de la Geneva. În egală măsură această problematică a apărut în contextul conflictelor declanșate ulterior și în alte zone, cum ar fi, Irak, Ucraina, Siria. Declaraţiile pro-pagandistice ale autorităţilor privind lupta cu terorismul, au dus la efecte negative, dat fiind că persoanele deţinute deseori nu beneficiază de statutul de prizonier de război, în condiţiile în care normele respective sunt recunoscute parte componentă a dreptului internaţional cutumiar. 

Cuvinte-cheie
Drept internaţional umanitar, conflict armat,

drept internaţional al drepturilor omului, prizonier de război, combatant