O activitate academică impresionantă
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
179 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-19 12:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09(092) (56)
Литература на балканских романских языках (1273)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe. O activitate academică impresionantă. In: Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi. 4-5 septembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 7-9. ISBN 978-9975-3131-8-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi 2017
Conferința "Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi"
Chișinău, Moldova, 4-5 septembrie 2017

O activitate academică impresionantă


CZU: 821.135.1(478).09(092)
Pag. 7-9

Duca Gheorghe
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2018


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-59679</doi_batch_id>
<timestamp>1606343334</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-3131-8-6</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p><em>O activitate academică impresionantă</em></p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Duca</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>7</first_page>
<last_page>9</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>