Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
743 28
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-10 01:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
543.06:577.13:674.8 (1)
Аналитическая химия (257)
Материальные основы жизни. Биохимия. Молекулярная биология. Биофизика (520)
Деревообрабатывающая промышленность (12)
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Tudor; ŢÎMBALIUC, Nina; LUPAŞCU, Lucian. Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 4(47), pp. 45-51. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere

Obtaining and characterization of biologically active compounds extracted from wood secondary products

CZU: 543.06:577.13:674.8

Pag. 45-51

Lupaşcu Tudor, Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Lucian
 
Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2018


Rezumat

Cercetările au avut scopul de a stabili condiţiile optime de extragere a compuşilor bioactivi din rumeguș de stejar şi coajă de stejar (produse secundare ale întreprinderilor de prelucrare a lemnului) şi de a-i caracteriza (studiul proprietăţilor fizico-chimice şi microbiologice). Procesul de extracţie din produsele vegetale cercetate s-a realizat prin metoda statică (macerare timp de 24 de ore) şi metoda de tratare cu ultrasunet (timp de 30 de minute şi 60 de minute) conform raportului produs vegetal–solvent (masă/volum ) 1:10 şi 1:5. Extracția s-a realizat la o temperatură controlată în trei etape consecutive pentru fiecare metodă, folosind în calitate de solvent etanolul de 50% și de 70%. Conținutul total de compuși polifenolici (CTCF) s-a determinat prin metoda Folin-Ciocalteu, parţial modificată. Au fost investigate proprietățile antioxidante și activitatea antimicrobiană a extractelor obţinute

The aim of the research was the establishment of the optimal conditions for the extraction of the bioactive compounds from the oak sawdust and oak bark (secondary products of wood processing enterprises) and their characterization (study of the physico-chemical and microbiological properties). The process of extraction from the investigated vegetal material has been realized by using the static method (maceration during 24 hours) and the method of ultrasound treatment in ultrasonic field (during 30 min and 60 min) from the ratio 1:10 and 1:5 of the vegetal product/ solvent. The extraction has been realized at a controlled temperature in 3 consecutive steps for each method using as a solvent the 50 % and 70% of ethanol. The determination of the total contain of phenolic compounds has been realized by the Folin-Ciocalteu method with some minor modifications. Have been investigated the antioxidant and antimicrobial properties of the obtained extracts. 

Cuvinte-cheie
rumeguş de stejar, coajă de stejar, proprietăţi microbiologice.,

extracţie, compuşi bioactivi

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Lupaşcu, T.G.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Chimie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ţîmbaliuc, N.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Chimie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Lupaşcu, L.T.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Chimie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0461</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>rumeguş de stejar</subject>
<subject>coajă de stejar</subject>
<subject>extracţie</subject>
<subject>compuşi bioactivi</subject>
<subject>proprietăţi microbiologice.</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>543.06:577.13:674.8</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017-12-29</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Cercetările au avut scopul de a stabili condiţiile optime de extragere a compuşilor bioactivi din rumeguș de stejar şi coajă de stejar (produse secundare ale &icirc;ntreprinderilor de prelucrare a lemnului) şi de a-i caracteriza (studiul proprietăţilor fizico-chimice şi microbiologice). Procesul de extracţie din produsele vegetale cercetate s-a realizat prin metoda statică (macerare timp de 24 de ore) şi metoda de tratare cu ultrasunet (timp de 30 de minute şi 60 de minute) conform raportului produs vegetal&ndash;solvent (masă/volum ) 1:10 şi 1:5. Extracția s-a realizat la o temperatură controlată &icirc;n trei etape consecutive pentru fiecare metodă, folosind &icirc;n calitate de solvent etanolul de 50% și de 70%. Conținutul total de compuși polifenolici (CTCF) s-a determinat prin metoda Folin-Ciocalteu, parţial modificată. Au fost investigate proprietățile antioxidante și activitatea antimicrobiană a extractelor obţinute</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The aim of the research was the establishment of the optimal conditions for the extraction of the bioactive compounds from the oak sawdust and oak bark (secondary products of wood processing enterprises) and their characterization (study of the physico-chemical and microbiological properties). The process of extraction from the investigated vegetal material has been realized by using the static method (maceration during 24 hours) and the method of ultrasound treatment in ultrasonic field (during 30 min and 60 min) from the ratio 1:10 and 1:5 of the vegetal product/ solvent. The extraction has been realized at a controlled temperature in 3 consecutive steps for each method using as a solvent the 50 % and 70% of ethanol. The determination of the total contain of phenolic compounds has been realized by the Folin-Ciocalteu method with some minor modifications. Have been investigated the antioxidant and antimicrobial properties of the obtained extracts.&nbsp;</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>