In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
450 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-25 04:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:53(470)(092) (1)
Общая методология. Научные и технические методы исследований, изучения, поисков и дискуссий. Научный анализ и синтез (946)
Физика (1476)
SM ISO690:2012
MOSKALENKO, Sveatoslav; TIGINYANU, Ion. In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 4(47), pp. 35-38. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences

In memoriam lui Leonid Keldysh, membru al Academiei de Științe a Rusiei

CZU: 001.89:53(470)(092)

Pag. 35-38

Moskalenko Sveatoslav1, Tiginyanu Ion2
 
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2018


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Moscalenco, S.A.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Tighineanu, I.M.</creatorName>
<affiliation>Academia de Ştiinţe a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0461</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>001.89:53(470)(092)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017-12-29</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>