In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
449 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-25 04:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:53(470)(092) (1)
Общая методология. Научные и технические методы исследований, изучения, поисков и дискуссий. Научный анализ и синтез (946)
Физика (1476)
SM ISO690:2012
MOSKALENKO, Sveatoslav; TIGINYANU, Ion. In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 4(47), pp. 35-38. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences

In memoriam lui Leonid Keldysh, membru al Academiei de Științe a Rusiei

CZU: 001.89:53(470)(092)

Pag. 35-38

Moskalenko Sveatoslav1, Tiginyanu Ion2
 
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2018


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-59433</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-12-29</cfResPublDate>
<cfVol>47</cfVol>
<cfIssue>4</cfIssue>
<cfStartPage>35</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0461</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/59433</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1103</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-239</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1103</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1103-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Moskalenko</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Sveatoslav</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-239</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-239-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Tiginyanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ion</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>