Modificările calităţii cireşelor  (Prunus avium L.) în timpul maturării  
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
556 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-24 19:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.23:631.5(478) (2)
Косточковые плодовые культуры, общие вопросы. Prunus, включая Armeniaca, Cerasus, Persica (144)
Агротехника (1031)
SM ISO690:2012
BALAN, Valerian; IVANOV, Igor; ŞARBAN, Vasile; BALAN, Petru; VĂMĂŞESCU, Sergiu. Modificările calităţii cireşelor  (Prunus avium L.) în timpul maturării  . In: Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, pp. 43-49. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Modificările calităţii cireşelor  (Prunus avium L.) în timpul maturării  

CZU: 634.23:631.5(478)

Pag. 43-49

Balan Valerian, Ivanov Igor, Şarban Vasile, Balan Petru, Vămăşescu Sergiu
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2018


Rezumat

Obiectivul cercetării actuale a fost de a investiga modul în care calitatea fructelor de cireş (Prunus avium L.) suferă modificări în timpul maturizării lor. Livada s-a înfiinţat în toamna anului 2011 cu pomi de cireş din soiurile Ferrovia şi Regina, altoite pe portaltoiul Gisela 6, la distanţa de plantare de 4x2,5 m. Pomii sunt formaţi după sistemul fus subţire ameliorat. Experienţa include 4 repetiţii a câte 8 pomi fiecare. Evidenţa şi aprecierea fructelor s-a efectuat în perioada de maturare în baza conţinutului de substanţe uscate solubile şi în baza culorii pieliţei, conform fişei de culori elaborate de Centrul tehnic interprofesional al fructelor și legumelor CTIFL (rozgălbui, roşu foarte deschis, roşu, rumen-aprins, roşu-închis, brun-roşietic-închis, cafeniu-închis). Perioada în care fructele încep să se maturizeze şi culoarea pieliţei se transformă din verde în roz-gălbui până la brun-roşiatic-închis şi cafeniu-închis este acea care determină dezvoltarea cireşelor şi productivitatea livezilor. Pe măsura creşterii masei fructelor se măreşte şi diametrul lor, dar într-un ritm mult mai lent.

The aim of this research was to investigate how the quality of sweet cherries (Prunus avium L.) undergoes changes during their maturation. The orchard was created in the autumn of 2011 with cherry trees of the Ferrovia and Regina varieties grafted on the Gisela 6 rootstock, at a planting distance of 4 x 2.5 m. The trees were trained according to the slender spindle system (improved). The experiment included four replications of eight trees each. Fruit recording and evaluation was performed during the maturation period, and were based on the content of soluble dry substances and on the color of the fruit peel according to the color palette developed by the Interprofessional Technical Center for Fruit and Vegetables (yellowish pink, very light red, red, bright ruddy, dark red, dark brown reddish and dark brown). The period when fruits begin to mature and fruit peel color turns from green to yellowish pink and than to dark brown reddish and dark brown is the one that determines the development of cherries and the productivity of orchards. As the fruits grow, their diameter increases, but at a much slower pace.  

Cuvinte-cheie
Cireş, Prunus avium,

Perioadă de maturare, Fruct, Masă, Diametru,

Substanţă uscată solubilă, Culoare.