Consolidarea identităţii naţionale în contextul coeziunii etnice şi sociale în RM
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
568 57
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-18 21:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[316.347+323.1](478) (1)
Социальная структура. Общество как социальная система (779)
Национальные, народные, этнические движения и проблемы, национальные и этнические меньшинства (164)
SM ISO690:2012
HÎRBU-BENCHECI, Diana; CAZACENCO, Vasile. Consolidarea identităţii naţionale în contextul coeziunii etnice şi sociale în RM. In: Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării. 24-25 martie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: "Print-Caro" SRL, 2017, pp. 418-424. ISBN 978-9975-56-439-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării 2017
Conferința "Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării"
Chișinău, Moldova, 24-25 martie 2017

Consolidarea identităţii naţionale în contextul coeziunii etnice şi sociale în RM

National identity formation in conditions of ethnic and social cohesion in Moldova

Становление национальной идентичности в условиях этнической и социальной сплощенности в Молдове

CZU: [316.347+323.1](478)

Pag. 418-424

Hîrbu-Bencheci Diana, Cazacenco Vasile
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 ianuarie 2018


Rezumat

Articolul "Consolidarea identităţii naţionale prin coeziune etnică şi socială" descrie problemele sensibile ale coeziunii etnice şi sociale a cetăţenilor Republicii Moldova. Într-o societate multietnică, cum ar fi în Moldova, unde grupul majoritar este dispersat din punct de vedere etnic în auto-definiţie, unii se consideră români, unii moldoveni, pentru a asigura stabilitatea şi coeziunea etnicilor, accentuând construirea identităţii civice, decât identitatea naţională.Cu toate acestea, autoidentificarea naţională a cetăţenilor Republicii Moldova trebuie să se conformeze modelului vestic al naţiunii, care constă din teritoriul istoric, comunitatea juridică şi o cultură şi ideologie comună civică.  

The article “The strengthening of the national identity through ethnic and social cohesion” describes the sensitive issues of ethnic and social cohesion of Moldova’s citizens. In a multiethnic society such as in Moldova, where the majority group is ethnically dispersed in the self-definition, some consider themselves Romanian, some Moldovans, in order to ensure stability and cohesion of important ethnicity that emphasize the construction of civic identity, rather than of national identity.  However, the national self-identification of Moldova’s citizens must conform to the Western model of nation, which consists of historical territory, the legal community and a common civic culture and ideology.

Cuvinte-cheie
identitate naţională, coeziune socială, identitate politică, patriotism,

coeziune etnică

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Hîrbu-Bencheci, D.</dc:creator>
<dc:creator>Cazacenco, V.</dc:creator>
<dc:date>2017</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p><em>Articolul &quot;Consolidarea identităţii naţionale prin coeziune etnică şi socială&quot; descrie problemele sensibile ale coeziunii etnice şi sociale a cetăţenilor Republicii Moldova. &Icirc;ntr-o societate multietnică, cum ar fi &icirc;n Moldova, unde grupul majoritar este dispersat din punct de vedere etnic &icirc;n auto-definiţie, unii se consideră rom&acirc;ni, unii moldoveni, pentru a asigura stabilitatea şi coeziunea etnicilor, accentu&acirc;nd construirea identităţii civice, dec&acirc;t identitatea naţională.Cu toate acestea, autoidentificarea naţională a cetăţenilor Republicii Moldova trebuie să se conformeze modelului vestic al naţiunii, care constă din teritoriul istoric, comunitatea juridică şi o cultură şi ideologie comună civică. </em>&nbsp;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p><em>The article &ldquo;The strengthening of the national identity through ethnic and social cohesion&rdquo; describes the sensitive issues of ethnic and social cohesion of Moldova&rsquo;s citizens. In a multiethnic society such as in Moldova, where the majority group is ethnically dispersed in the self-definition, some consider themselves Romanian, some Moldovans, in order to ensure stability and cohesion of important ethnicity that emphasize the construction of civic identity, rather than of national identity. </em>&nbsp;<em>However, the national self-identification of Moldova&rsquo;s citizens must conform to the Western model of nation, which consists of historical territory, the legal community and a common civic culture and ideology.</em></p></dc:description>
<dc:source>Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării () 418-424</dc:source>
<dc:subject>identitate naţională</dc:subject>
<dc:subject>coeziune socială</dc:subject>
<dc:subject>coeziune etnică</dc:subject>
<dc:subject>identitate politică</dc:subject>
<dc:subject>patriotism</dc:subject>
<dc:title><p><strong><em>Consolidarea identităţii naţionale &icirc;n contextul coeziunii etnice şi sociale &icirc;n RM</em></strong></p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>