Studierea gamei sortimentale şi calităţii teracotei comercializate pe piaţa mun. Chişinău
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
652 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-03 20:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.166.84:691.434(478-21) (1)
Общие вопросы торговли. Рынок (771)
Строительные материалы и изделия (60)
SM ISO690:2012
CERNAVCA, Mihail, RAISCHI, Natalia. Studierea gamei sortimentale şi calităţii teracotei comercializate pe piaţa mun. Chişinău. In: Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional, 21-22 septembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, Vol.1, pp. 219-221. ISBN 978-9975-3171-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1, 2017
Conferința "Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional"
Chișinău, Moldova, 21-22 septembrie 2017

Studierea gamei sortimentale şi calităţii teracotei comercializate pe piaţa mun. Chişinău

CZU: 339.166.84:691.434(478-21)
JEL: Q02

Pag. 219-221

Cernavca Mihail, Raischi Natalia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2018


Rezumat

Această lucrare este dedicată studiului calității și competitivității plăcilor ceramice comercializate pe piața de consum din orașul Chișinău. Obiectul studiat în cadrul cercetării a fost țigla utilizată pentru finisarea pereților interiori, fabricată în Italia, Polonia, Turcia, Bulgaria, Moldova, Ucraina și Belarus.  

This paper studies the quality and competitiveness of tile sold on the consumer market in the city of Chisinau. The subject studied in the research was the tile used for interior walls finishing, made in Italy, Poland, Turkey, Bulgaria, Moldova, Ukraine and Belarus. 

Cuvinte-cheie
calitatea, Competitivitatea,

țiglă