Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
458 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-03 10:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3.049.77+621.791.01:669 (1)
Электротехника (805)
Технология обработки без снятия стружки в целом: процессы, инструмент, оборудование и приспособления (114)
Металлургия (82)
SM ISO690:2012
GRECHANYUK, N.; CROITORU, Gheorghe; COLESNIC, Igor. Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 191-195.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum

Starea actuală a lucrărilor în domeniul tehnologiei de topire şi evaporare cu fascicul de electroni a metalelor şi nemetalelor în vid

Современное состояние работ в электронно-лучевой технологии плавления и испарения металлов


CZU: 621.3.049.77+621.791.01:669
Pag. 191-195

Grechanyuk N.1, Croitoru Gheorghe2, Colesnic Igor3
 
1 ООО «Елтекмаш» Винница,
2 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S.,
3 Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2018


Rezumat

Electron beam impact on the metals leading to their heating, melting and evaporation, as a new technological path in the field of material processing has been intensively developed starting from the middle of XX century. This technology allows for a structure of materials can be used in electrical and power generating equipment.  

Tehnologia de prelucrare cu fascicul de electroni a metalelor la instalaţiile de încălzire, topire şi evaporare, ca o filiera tehnologică nouă în domeniul de prelucrare a materialelor a fost intens dezvoltată pornind de la mijlocul secolului XX. Această tehnologie permite obţinerea unei structuri ai materialelor ce pot fi utilizate în electrotehnică şi utilaje generatoare de curent.

Электронно-лучевая технология обработки металлов на установках по нагреванию, плавлению и испарению, как новая технологическая область обработки материалов была интенсивно развита в середине XX-го века. Данная технология позволяет получение структур материалов, которые могут быть использованы в электротехнике и оборудовании генерирующее ток.

Cuvinte-cheie
Electron beam technology, thermal barrier coatings, electric contacts

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum</p>">
<meta name="citation_author" content="Grechanyuk N.">
<meta name="citation_author" content="Croitoru Gheorghe">
<meta name="citation_author" content="Colesnic Igor">
<meta name="citation_publication_date" content="2012">
<meta name="citation_collection_title" content="Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare">
<meta name="citation_volume" content="Ediția II">
<meta name="citation_firstpage" content="191">
<meta name="citation_lastpage" content="195">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/A-0191.pdf">