Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
456 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-03 10:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3.049.77+621.791.01:669 (1)
Электротехника (805)
Технология обработки без снятия стружки в целом: процессы, инструмент, оборудование и приспособления (114)
Металлургия (82)
SM ISO690:2012
GRECHANYUK, N.; CROITORU, Gheorghe; COLESNIC, Igor. Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 191-195.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum

Starea actuală a lucrărilor în domeniul tehnologiei de topire şi evaporare cu fascicul de electroni a metalelor şi nemetalelor în vid

Современное состояние работ в электронно-лучевой технологии плавления и испарения металлов


CZU: 621.3.049.77+621.791.01:669
Pag. 191-195

Grechanyuk N.1, Croitoru Gheorghe2, Colesnic Igor3
 
1 ООО «Елтекмаш» Винница,
2 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S.,
3 Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2018


Rezumat

Electron beam impact on the metals leading to their heating, melting and evaporation, as a new technological path in the field of material processing has been intensively developed starting from the middle of XX century. This technology allows for a structure of materials can be used in electrical and power generating equipment.  

Tehnologia de prelucrare cu fascicul de electroni a metalelor la instalaţiile de încălzire, topire şi evaporare, ca o filiera tehnologică nouă în domeniul de prelucrare a materialelor a fost intens dezvoltată pornind de la mijlocul secolului XX. Această tehnologie permite obţinerea unei structuri ai materialelor ce pot fi utilizate în electrotehnică şi utilaje generatoare de curent.

Электронно-лучевая технология обработки металлов на установках по нагреванию, плавлению и испарению, как новая технологическая область обработки материалов была интенсивно развита в середине XX-го века. Данная технология позволяет получение структур материалов, которые могут быть использованы в электротехнике и оборудовании генерирующее ток.

Cuvinte-cheie
Electron beam technology, thermal barrier coatings, electric contacts

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Grechanyuk, N.I.</dc:creator>
<dc:creator>Croitoru, G.</dc:creator>
<dc:creator>Colesnic, I.P.</dc:creator>
<dc:date>2012</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p><em>Electron beam impact on the metals leading to their heating, melting and evaporation, as a new technological path in the field of material processing has been intensively developed starting from the middle of XX century. This technology allows for a structure of materials can be used in electrical and power generating equipment. </em>&nbsp;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p><em>Tehnologia de prelucrare cu fascicul de electroni a metalelor la instalaţiile de &icirc;ncălzire, topire şi evaporare, ca o filiera tehnologică nouă &icirc;n domeniul de prelucrare a materialelor a fost intens dezvoltată pornind de la mijlocul secolului XX. Această tehnologie permite obţinerea unei structuri ai materialelor ce pot fi utilizate &icirc;n electrotehnică şi utilaje generatoare de curent. </em></p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p><em>Электронно-лучевая технология обработки металлов на установках по нагреванию, плавлению и испарению, как новая технологическая область обработки материалов была интенсивно развита в середине XX-го века. Данная технология позволяет получение структур материалов, которые могут быть использованы в электротехнике и оборудовании генерирующее ток.</em></p></dc:description>
<dc:source>Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare (Ediția II) 191-195</dc:source>
<dc:subject>Electron beam technology</dc:subject>
<dc:subject>thermal barrier coatings</dc:subject>
<dc:subject>electric contacts</dc:subject>
<dc:title><p>Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>