Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
459 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-03 10:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3.049.77+621.791.01:669 (1)
Электротехника (805)
Технология обработки без снятия стружки в целом: процессы, инструмент, оборудование и приспособления (114)
Металлургия (82)
SM ISO690:2012
GRECHANYUK, N.; CROITORU, Gheorghe; COLESNIC, Igor. Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 191-195.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum

Starea actuală a lucrărilor în domeniul tehnologiei de topire şi evaporare cu fascicul de electroni a metalelor şi nemetalelor în vid

Современное состояние работ в электронно-лучевой технологии плавления и испарения металлов


CZU: 621.3.049.77+621.791.01:669
Pag. 191-195

Grechanyuk N.1, Croitoru Gheorghe2, Colesnic Igor3
 
1 ООО «Елтекмаш» Винница,
2 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S.,
3 Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2018


Rezumat

Electron beam impact on the metals leading to their heating, melting and evaporation, as a new technological path in the field of material processing has been intensively developed starting from the middle of XX century. This technology allows for a structure of materials can be used in electrical and power generating equipment.  

Tehnologia de prelucrare cu fascicul de electroni a metalelor la instalaţiile de încălzire, topire şi evaporare, ca o filiera tehnologică nouă în domeniul de prelucrare a materialelor a fost intens dezvoltată pornind de la mijlocul secolului XX. Această tehnologie permite obţinerea unei structuri ai materialelor ce pot fi utilizate în electrotehnică şi utilaje generatoare de curent.

Электронно-лучевая технология обработки металлов на установках по нагреванию, плавлению и испарению, как новая технологическая область обработки материалов была интенсивно развита в середине XX-го века. Данная технология позволяет получение структур материалов, которые могут быть использованы в электротехнике и оборудовании генерирующее ток.

Cuvinte-cheie
Electron beam technology, thermal barrier coatings, electric contacts

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Grechanyuk, N.I.</creatorName>
<affiliation>ООО «Елтекмаш» Винница, Ucraina</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Croitoru, G.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S., Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Colesnic, I.P.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2012</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Electron beam technology</subject>
<subject>thermal barrier coatings</subject>
<subject>electric contacts</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>621.3.049.77+621.791.01:669</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2012</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p><em>Electron beam impact on the metals leading to their heating, melting and evaporation, as a new technological path in the field of material processing has been intensively developed starting from the middle of XX century. This technology allows for a structure of materials can be used in electrical and power generating equipment. </em>&nbsp;</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p><em>Tehnologia de prelucrare cu fascicul de electroni a metalelor la instalaţiile de &icirc;ncălzire, topire şi evaporare, ca o filiera tehnologică nouă &icirc;n domeniul de prelucrare a materialelor a fost intens dezvoltată pornind de la mijlocul secolului XX. Această tehnologie permite obţinerea unei structuri ai materialelor ce pot fi utilizate &icirc;n electrotehnică şi utilaje generatoare de curent. </em></p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p><em>Электронно-лучевая технология обработки металлов на установках по нагреванию, плавлению и испарению, как новая технологическая область обработки материалов была интенсивно развита в середине XX-го века. Данная технология позволяет получение структур материалов, которые могут быть использованы в электротехнике и оборудовании генерирующее ток.</em></p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>