Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
457 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-03 10:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3.049.77+621.791.01:669 (1)
Электротехника (805)
Технология обработки без снятия стружки в целом: процессы, инструмент, оборудование и приспособления (114)
Металлургия (82)
SM ISO690:2012
GRECHANYUK, N.; CROITORU, Gheorghe; COLESNIC, Igor. Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 191-195.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum

Starea actuală a lucrărilor în domeniul tehnologiei de topire şi evaporare cu fascicul de electroni a metalelor şi nemetalelor în vid

Современное состояние работ в электронно-лучевой технологии плавления и испарения металлов


CZU: 621.3.049.77+621.791.01:669
Pag. 191-195

Grechanyuk N.1, Croitoru Gheorghe2, Colesnic Igor3
 
1 ООО «Елтекмаш» Винница,
2 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S.,
3 Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2018


Rezumat

Electron beam impact on the metals leading to their heating, melting and evaporation, as a new technological path in the field of material processing has been intensively developed starting from the middle of XX century. This technology allows for a structure of materials can be used in electrical and power generating equipment.  

Tehnologia de prelucrare cu fascicul de electroni a metalelor la instalaţiile de încălzire, topire şi evaporare, ca o filiera tehnologică nouă în domeniul de prelucrare a materialelor a fost intens dezvoltată pornind de la mijlocul secolului XX. Această tehnologie permite obţinerea unei structuri ai materialelor ce pot fi utilizate în electrotehnică şi utilaje generatoare de curent.

Электронно-лучевая технология обработки металлов на установках по нагреванию, плавлению и испарению, как новая технологическая область обработки материалов была интенсивно развита в середине XX-го века. Данная технология позволяет получение структур материалов, которые могут быть использованы в электротехнике и оборудовании генерирующее ток.

Cuvinte-cheie
Electron beam technology, thermal barrier coatings, electric contacts

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-57925</cfResPublId>
<cfResPublDate>2012</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția II</cfVol>
<cfStartPage>191</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/57925</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Modern state of works in the field of electron-beam technology of melting and evaporation of metals and non-metals in vacuum</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Electron beam technology; thermal barrier coatings; electric contacts</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p><em>Electron beam impact on the metals leading to their heating, melting and evaporation, as a new technological path in the field of material processing has been intensively developed starting from the middle of XX century. This technology allows for a structure of materials can be used in electrical and power generating equipment. </em>&nbsp;</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>Tehnologia de prelucrare cu fascicul de electroni a metalelor la instalaţiile de &icirc;ncălzire, topire şi evaporare, ca o filiera tehnologică nouă &icirc;n domeniul de prelucrare a materialelor a fost intens dezvoltată pornind de la mijlocul secolului XX. Această tehnologie permite obţinerea unei structuri ai materialelor ce pot fi utilizate &icirc;n electrotehnică şi utilaje generatoare de curent. </em></p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p><em>Электронно-лучевая технология обработки металлов на установках по нагреванию, плавлению и испарению, как новая технологическая область обработки материалов была интенсивно развита в середине XX-го века. Данная технология позволяет получение структур материалов, которые могут быть использованы в электротехнике и оборудовании генерирующее ток.</em></p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-56795</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-26553</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31079</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-56795</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-56795-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Grechanyuk</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>N.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-26553</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-26553-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Croitoru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Gheorghe</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31079</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31079-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Colesnic</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Igor</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>