Mecanismele sociale ale reproducerii stratificării populației
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
1292 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-25 14:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.342 (17)
Социальная структура. Общество как социальная система (1018)
SM ISO690:2012
CĂLCÂI, Gheorghe. Mecanismele sociale ale reproducerii stratificării populației. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, Ediția 11, Vol.2, pp. 227-229. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Mecanismele sociale ale reproducerii stratificării populației

CZU: 316.342

Pag. 227-229

Călcâi Gheorghe
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2018


Rezumat

Sociological research demonstrated that the reproduction of social stratification of population is influenced by a system of social mechanisms whose influence speed up or slow down the development of this process. The study aims at highlighting the system of social stratification of the population, its classification and analysis. The methodological foundation of the investigation is based on the classical and contemporary sociologists. The field information on the researched topic was collected using questionnaire, documented study and sociological observation. The study proves that these mechanisms ensure social division of the population into groups, the presence of a stratification system and contributes to the elimination of the controversial manifestations and tendencies to escape from under the influence of legal control and the division of the individuals on the social hierarchical scale.

Cercetările sociologice demonstrează că reproducerea stratificării sociale a populației este influențată de un sistem de mecanisme sociale, acțiunea cărora grăbesc sau incetinesc dezvoltarea acestui proces. Investigația a avut ca scop evidențierea sistemului de mecanisme sociale ale reproducerii stratificării populației, clasificarea științifică și analiza lor. Baza metodologică a investigației o constituie concepțiile sociologilor clasici și contemporani. Informația din teren la tema cercetării a fost colectată cu ajutorul metodelor: ancheta bazată pe chestionar, studierea documentelor și observația sociologică. S-a constatat că aceste mecanisme mențin inegalitatea între oameni și grupuri, garantează sistemului stratificațional viabilitate, contribuie la eliminarea manifestărilor controversate, disputelor, tendințelor de ieșire de sub influența controlului legal și repartizează indivizii pe scara ierarhiei sociale.

Cuvinte-cheie
doctorat, evaluare, doctoranzi, teze, conducători de Doctorat,

domenii ştiinţifice, dinamica susţinerilor

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-57587</doi_batch_id>
<timestamp>1719318423</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-4000-6-0.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Mecanismele sociale ale reproducerii stratificării populației</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Călcâi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>227</first_page>
<last_page>229</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>