Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
921 29
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-26 23:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005:334.72.012.63:631.1 (1)
Управление. Менеджмент (1278)
Формы организации и сотрудничества в экономике (647)
Организация и управление сельскохозяйственным производством (394)
SM ISO690:2012
VANGHELE, Cristian. Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ediția 11, Vol.1, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 127-135. ISBN 978-9975-4453-9-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii

CZU: 005:334.72.012.63:631.1

Pag. 127-135

Vanghele Cristian
 
Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2017


Rezumat

Caracteristic ştiinţei managementului, firmei este situarea, în centrul investigaţiilor sale a omului în toată complexitatea sa ca subiect şi ca obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce-i revin, în strînsă legatură cu obiectivele, resursele şi mijloacele sistemelor în care este integrat. Lucrarea de faţă, prezintă direcţiite şi strategiile de bază ale managementului fermei mixte de dimensiuni medii, target-urile şi barierele asigurarii şi desfăşurării unui astfel de management. Scopul şi obiectivul managementului fermei mixte de dimensiuni medii îl constituie analiza multilaterală a relaţiilor şi proceselor de management ce se reflectă în caracaterul multidisciplinar al cunoştintelor manageriale subordonate direct eficienţei întreprinderilor în general şi a întreprinderilor mixte de dimensiuni medii din sectorul agricol în special. În cadrul actului managerial al fermelor mixte de dimensiuni medii, chiar dacă exploataţia are mai multe sectoare şi în cadrul ei există mai multe culturi şi specii de animale,’’ferma’’trebuie cordonată din p. v economic şi juridic, ca o singură unitate. Subramurile vegetale sau cele din zootehnic, constituie doar doua componente de bază ale fermei agricole. Exploataţia agricolă bazată pe ‘’ferma mixta de dimensiuni medii’’este o ‘’entitate’’ care ia decizii ce conduc procesul de producţie în dinamica sa proprie. Efectul acestei abordări, îsi regaseşte reflecţia în managementul perfomanţei fermelor mixte de dimensiuni medii ca o parte componentă principală,a peisajului economico-social al ‘’pieţei de capital’’ şi al ‘’pieţei româneşti a afacerilor agroalimentare’’ şi ca un instrument important al dezvoltarii generale a economiei la nivel microeconomic şi a obţinerii de profituri concrete economice şi sociale în special, concomitent cu dezvoltarea unui mediu de afaceri sănătos în condiţiile manifestării,unei conurenţe loiale.

Characteristic science of management, the company is location in the center of its investigations of the human in all its complexity as subject and object management, against the objectives incumbent, closely related to the objectives, resources and systems that is integrated. This paper presents basic directions and strategies of medium sized mixed farm management, and barriers targets based insurance management and conduct of such management. The purpose and objective medium-sized mixed farm management is the analysis of multilateral relations and management processes is reflected in multidisciplinary knowledge management directly subordinate enterprise efficiency in general and mixed medium sized enterprises especially in the agricultural sector. Under the managerial medium-sized mixed farms, even if the holding has several sectors and within it there are many cultures and animal species, the farm must be coordinated in terms of economic and legal as a single unit. The plant or livestock sub-branches, is only two basic components of agricultural farm. Farm-based medium-sized mixed farm is an entity that takes decisions that lead production process in its own dynamics. The effect of this approach finds its reflection in performance management mixed holdings midsize a part of the main landscape economic and social capital market and market romanian business food as an important tool for the overall development of the economy at the micro level and obtaining especially tangible economic and social returns, while developing a healthy business environment in terms of the event, a fair competition.

Cuvinte-cheie
management,

microeconomic, ferma mixta,

agricultură, sistem decizional, evaluare, indicatori, eficienţă

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-57449</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 11, Vol.1</cfVol>
<cfStartPage>127</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-4453-9-9</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/57449</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><strong>Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii</strong></p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>management; microeconomic; ferma mixta; agricultură; sistem decizional; evaluare; indicatori; eficienţă</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>Caracteristic ştiinţei managementului, firmei este situarea, &icirc;n centrul investigaţiilor sale a omului &icirc;n toată complexitatea sa ca subiect şi ca obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce-i revin, &icirc;n str&icirc;nsă legatură cu obiectivele, resursele şi mijloacele sistemelor &icirc;n care este integrat. Lucrarea de faţă, prezintă direcţiite şi strategiile de bază ale managementului fermei mixte de dimensiuni medii, target-urile şi barierele asigurarii şi desfăşurării unui astfel de management. Scopul şi obiectivul managementului fermei mixte de dimensiuni medii &icirc;l constituie analiza multilaterală a relaţiilor şi proceselor de management ce se reflectă &icirc;n caracaterul multidisciplinar al cunoştintelor manageriale subordonate direct eficienţei &icirc;ntreprinderilor &icirc;n general şi a &icirc;ntreprinderilor mixte de dimensiuni medii din sectorul agricol &icirc;n special. &Icirc;n cadrul actului managerial al fermelor mixte de dimensiuni medii, chiar dacă exploataţia are mai multe sectoare şi &icirc;n cadrul ei există mai multe culturi şi specii de animale,&rsquo;&rsquo;ferma&rsquo;&rsquo;trebuie cordonată din p. v economic şi juridic, ca o singură unitate. Subramurile vegetale sau cele din zootehnic, constituie doar doua componente de bază ale fermei agricole. Exploataţia agricolă bazată pe &lsquo;&rsquo;ferma mixta de dimensiuni medii&rsquo;&rsquo;este o &lsquo;&rsquo;entitate&rsquo;&rsquo; care ia decizii ce conduc procesul de producţie &icirc;n dinamica sa proprie. Efectul acestei abordări, &icirc;si regaseşte reflecţia &icirc;n managementul perfomanţei fermelor mixte de dimensiuni medii ca o parte componentă principală,a peisajului economico-social al &lsquo;&rsquo;pieţei de capital&rsquo;&rsquo; şi al &lsquo;&rsquo;pieţei rom&acirc;neşti a afacerilor agroalimentare&rsquo;&rsquo; şi ca un instrument important al dezvoltarii generale a economiei la nivel microeconomic şi a obţinerii de profituri concrete economice şi sociale &icirc;n special, concomitent cu dezvoltarea unui mediu de afaceri sănătos &icirc;n condiţiile manifestării,unei conurenţe loiale. </em></p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p><em>Characteristic science of management, the company is location in the center of its investigations of the human in all its complexity as subject and object management, against the objectives incumbent, closely related to the objectives, resources and systems that is integrated. This paper presents basic directions and strategies of medium sized mixed farm management, and barriers targets based insurance management and conduct of such management. The purpose and objective medium-sized mixed farm management is the analysis of multilateral relations and management processes is reflected in multidisciplinary knowledge management directly subordinate enterprise efficiency in general and mixed medium sized enterprises especially in the agricultural sector. Under the managerial medium-sized mixed farms, even if the holding has several sectors and within it there are many cultures and animal species, the farm must be coordinated in terms of economic and legal as a single unit. The plant or livestock sub-branches, is only two basic components of agricultural farm. Farm-based medium-sized mixed farm is an entity that takes decisions that lead production process in its own dynamics. The effect of this approach finds its reflection in performance management mixed holdings midsize a part of the main landscape economic and social capital market and market romanian business food as an important tool for the overall development of the economy at the micro level and obtaining especially tangible economic and social returns, while developing a healthy business environment in terms of the event, a fair competition. </em></p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-50503</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-50503</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-50503-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Vanghele</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Cristian</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>