Abordarea psihologică a atitudinilor creative la persoane cu nevoi speciale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
410 20
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-07 18:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[159.942+37.036]-056.26 (1)
Психология (1807)
Воспитание. Обучение. Образование (8396)
SM ISO690:2012
FURDUI, Emilia. Abordarea psihologică a atitudinilor creative la persoane cu nevoi speciale. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.2, 7 iunie 2017, Cahul. Cahul: Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul, 2017, pp. 22-27. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2, 2017
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 7 iunie 2017

Abordarea psihologică a atitudinilor creative la persoane cu nevoi speciale

Psychological barriers which diminish creativity of people with special needs


CZU: [159.942+37.036]-056.26
Pag. 22-27

Furdui Emilia
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2017


Rezumat

The present research concentrates upon the issue of determining and cultivating of creative attitudes in people with special needs, which serve as a basis of a positive correlation between psychological structures that, being a part of mutual influence relations, at the same time display some compensatory possibilities. The results obtained in an experimental study will allow developing some special techniques, which would evaluate the creative attitudes and contribute to the formation of a creative personality in all the spheres of life.  

Prezenta cercetare a evoluat în direcţia determinării şi cultivării unor atitudini creative manifestate la persoanele cu nevoi speciale. Acestea servesc ca bază pentru existenţa unei corelaţii pozitive între structurile psihice, care găsindu-se în relaţii de influenţă reciprocă, dispun totodată şi de posibilităţi compensatorii. Rezultatele obţinute în studiul experimental efectuat permite elaborarea unor tehnologii speciale, care vor valorifica atitudinile creative şi vor contribui la formarea unei personalităţi creative în toate domeniile vieţii.  

Cuvinte-cheie
persoane cu dizabilităţi motorii, de auz, de văz, atitudini creative, abordare psihologică, fluiditate,

flexibilitate, originalitate