Sănătatea elevilor şi condiţiile de instruire in instituţiile preuniversitare din municipiul Chişinău
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
445 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-02 08:31
SM ISO690:2012
MORARU, Maria; CAZACU-STRATU, Angela; COJOCARU, Iurie; GHERCIU, Svetlana; OSTALEP, Trofim; BABIN, Lucia. Sănătatea elevilor şi condiţiile de instruire in instituţiile preuniversitare din municipiul Chişinău. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2014, nr. 6(57), pp. 49-51. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687

Sănătatea elevilor şi condiţiile de instruire in instituţiile preuniversitare din municipiul Chişinău

Health of pupils and occupational conditions in preuniversity institutions from Chisinau

Состояние здоровья школьников г. Кишинэу и санитарно-гигиенические условия учебно-воспи\тательного процесса


Pag. 49-51

Moraru Maria12, Cazacu-Stratu Angela21, Cojocaru Iurie12, Gherciu Svetlana21, Ostalep Trofim12, Babin Lucia21
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 decembrie 2017


Rezumat

Health of pupils from schools in Chisinau showed increased prevalence and incidence of respiratory diseases, the diseases of nervous system, visual apparatus and osteoarticular, genitourinary, and digestive systems. It is mentioned high part of chronic diseases. Unfavorable environmental factors determined occupational disorders and functional changes of different organs and systems.

Состояние здоровья школьников г. Кишинэу характеризуется высоким уровнем общей и первичной заболеваемости. Отмечаются высокие показатели распространенности заболеваний органов дыхания, пищеварительной, нервной, зрительной, мочеполовой и костно-мышечной систем. Остаются высокими и показатели хронической патологии. Неблогоприятные факторы учебного процесса оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья школьников.

Cuvinte-cheie
state of health, pupils,

occupational conditions