Ranisan
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
419 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-27 15:21
SM ISO690:2012
. Ranisan. In: Curierul Medical. 2010, nr. 3(315), p. 216. ISSN 1875-0666.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Curierul Medical
Numărul 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666

Ranisan

Pag. 216-216

 
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-5674</doi_batch_id>
<timestamp>1594372416</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Curierul Medical</full_title>
<issn media_type='print'>18750666</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<issue>3(315)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Ranisan</title>
</titles>
<contributors>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>216</first_page>
<last_page>216</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>on_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Osman</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Eusebiu</given_name>
<surname>Sencu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Boris</given_name>
<surname>Chirtoacă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Didencu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ala</given_name>
<surname>Istratenco</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>243</first_page>
<last_page>246</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>