Сопоставление результатов расчета пропускной способности и натуральной мощности по различным методикам
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
158 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-27 10:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+621.315.1.027.89 (1)
Общая энергетика (317)
Электротехника (631)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; ГОЛУБ, Ирина. Сопоставление результатов расчета пропускной способности и натуральной мощности по различным методикам. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 283-286. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Сопоставление результатов расчета пропускной способности и натуральной мощности по различным методикам

Comparison of the results of calculating capacity allocation and natural power according to various methods

Compararea rezultatelor de calcul a capacităţii de trafic şi puterii naturale prin diferite metode


CZU: 620.9+621.315.1.027.89
Pag. 283-286

Постолатий В.М., Голуб Ирина
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Rezumat

Selection of the parameters and appropriate technical solutions of overhead electric lines OEL is defined firstly by assurance of transmission capacity of the overhead line, value of which is determined by a large number of different factors. The goal of the study is to select the most relevant of them and prove their feasibility. Various options of the expressions of traffic’s capacity which reflecting various relevant factors have been treated in the article.  

Selectarea parametrilor şi a soluţiilor tehnice corespunzătoare a LEA este determinată, în primul rând, de asigugurarea capacităţii de trafic a liniei aeriene, a cărei valoare este determinată de un număr mare de diferiţi factori. Sarcina constă în selectarea celor mai influenţi (cu impact) dintre ei şi argumentarea posibilităţii de realizare a lor. În articol sunt descrise diferite variante ale expresiilor capacităţii de trafic, care reflectă diferiţi factori de influenţă.  

Выбор параметров и соответствующих технических решений ВЛ связан, прежде всего, с обеспечением заданной пропускной способности ВЛ, величина которой определяется большим числом различных факторов. Задача состоит в том, чтобы выбрать наиболее влияющие из них и обосновать возможности их реализации. В работе рассмотрены различные варианты выражений пропускной способности, отражающих различные влияющие факторы.  

Cuvinte-cheie
пропускная способность ВЛ, передаваемая мощность, волновое сопротивление линии, удельное активное сопротивление проводов

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Nicolenco, T.</creatorName>
<affiliation>Centrul de Sănătate Publică Ștefan Vodă, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Țîbîrnă, E.</creatorName>
<affiliation>Centrul de Sănătate Publică Ștefan Vodă, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Tiosa, O.</creatorName>
<affiliation>Centrul de Sănătate Publică Ștefan Vodă, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cotoman, V.</creatorName>
<affiliation>Centrul de Sănătate Publică Ștefan Vodă, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Vrabie, I.</creatorName>
<affiliation>Centrul de Sănătate Publică Ștefan Vodă, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Haret, M.</creatorName>
<affiliation>Centrul de Sănătate Publică Ștefan Vodă, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>&Icirc;mbunătățirea accesului la servicii medicale prin optimizarea fluxului pacienților cu suferințe cronice</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1729-8687</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>acces</subject>
<subject>servicii medicale</subject>
<subject>pacienţi</subject>
<subject>boli cronice</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>614.253.8:616-036.12</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-12-27</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>