Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
656 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-07 11:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (528)
Литература на балканских романских языках (1764)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), pp. 139-144. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic

Radu Petrescu and the condition of the meta-erotic novel

CZU: 821.135.1.09

Pag. 139-144

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2017


Rezumat

Matei Iliescu, by Radu Petrescu is one of the first Romanian novels to launch the bookish dialogue with the memory of the erotic paradigm of literature. It’s a novel about the erotic speech, about the erotic literature and its characters. Eros becomes a metatheme, an illustration of the world erotic prototypes in the post-modernism mirror. The Eroticon of the mirror, the theatre of seduction, the Eroticon of the window, the idyllic and love-passion erotology etc., are redesigned and rewritten according to the poetics of the „Targoviste School”. The romantic fable between Matei and Dora becomes a novel narrative occasion for a rewrite of the old love prototypes in a post-modernist key to test their validity in a paper world, in a world of library.  

Matei Iliescu de Radu Petrescu este unul dintre primele romane românești care deschid dialogul livresc cu memoria paradigmei erotice a literaturii. E un roman despre discursul erotic, despre literatura erotică și personajele ei. Erosul devine o metatemă, o ilustrare în oglinda postmodernității a arhetipurilor erotice ale lumii. Eroticonul oglinzii, teatrul seducției, eroticonul ferestrei, erotologia idilică și cea a iubirii-pasiune etc. sunt regândite și rescrise în conformitate cu poetica „Școlii de la Târgoviște”. Fabula amoroasă dintre Matei și Dora devine prilej narativ în roman pentru o rescriere a vechilor arhetipuri ai iubirii într-o cheie postmodernistă, care să le testeze validitatea într-o lume de hârtie, o lume a bibliotecii.  

Cuvinte-cheie
eroticon, erotologie, ficțiune amoroasă, cod postmodernist,

convenţie, rescriere

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Corcinschi, N.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Filologie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0461</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>eroticon</subject>
<subject>erotologie</subject>
<subject>ficțiune amoroasă</subject>
<subject>cod postmodernist</subject>
<subject>convenţie</subject>
<subject>rescriere</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>821.135.1.09</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017-09-29</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Matei Iliescu, by Radu Petrescu is one of the first Romanian novels to launch the bookish dialogue with the memory of the erotic paradigm of literature. It&rsquo;s a novel about the erotic speech, about the erotic literature and its characters. Eros becomes a metatheme, an illustration of the world erotic prototypes in the post-modernism mirror. The Eroticon of the mirror, the theatre of seduction, the Eroticon of the window, the idyllic and love-passion erotology etc., are redesigned and rewritten according to the poetics of the &bdquo;Targoviste School&rdquo;. The romantic fable between Matei and Dora becomes a novel narrative occasion for a rewrite of the old love prototypes in a post-modernist key to test their validity in a paper world, in a world of library. &nbsp;</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p><em>Matei Iliescu </em>de Radu Petrescu este unul dintre primele romane rom&acirc;nești care deschid dialogul livresc cu memoria paradigmei erotice a literaturii. E un roman despre discursul erotic, despre literatura erotică și personajele ei. Erosul devine o metatemă, o ilustrare &icirc;n oglinda postmodernității a arhetipurilor erotice ale lumii. Eroticonul oglinzii, teatrul seducției, eroticonul ferestrei, erotologia idilică și cea a iubirii-pasiune etc. sunt reg&acirc;ndite și rescrise &icirc;n conformitate cu poetica &bdquo;Școlii de la T&acirc;rgoviște&rdquo;. Fabula amoroasă dintre Matei și Dora devine prilej narativ &icirc;n roman pentru o rescriere a vechilor arhetipuri ai iubirii &icirc;ntr-o cheie postmodernistă, care să le testeze validitatea &icirc;ntr-o lume de h&acirc;rtie, o lume a bibliotecii. &nbsp;</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>